Jump to content
Bojoerge

Amatør eller ej i USA?

Recommended Posts

Da jeg er næsten ligeså vild med et hold i NFL - amerikansk football - som jeg er med golf, så følger jeg også med i hvad der foregår udenfor linjerne i amerikansk sport. 

 

Ligesom i golf, så gælder amatørbegrebet i USA, når man dyrker sport som en del af ens collegeuddannelse. Man må på ingen måde tjene penge på sin sport, og det straffes hårdt, hvis en college-amatør bryder reglerne. 

 

College football og basketball er over tid blevet en en kæmpe kommerciel succes og det har i de seneste år kommet et stadig større pres hen imod , at udøverne skal have deres bid af kagen. Indtil for nyligt har NCAA, der bestyrer alt collegesport, kunne forhale og udskyde større ændringer, men nu ser det ud til at der er ændringer på vej. 

 

I Californien har man vedtaget en lov, hvor udøverne i collegesport fra 2023, får ret til at udnytte egne kommercielle rettigheder (lave reklamer, sponsorship mv. mv). Ingen ved hvad den lov kommer til at betyde på landsplan, men den har sat en bagkant for hvornår NCAA selv kan lave ændringer i systemet. 

 

Kan golfens opdeling imellem amatører og pro'er overleve, hvis alle golfere indenfor amerikansk collegegolf ikke længere spiller som amatører? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er det overhovedet vigtigt med en opdeling mellem amatører og pro'er ?

 

Skal blankt indrømme, at jeg ikke har gennemtænkt problemstillingen 🙂

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Der er meget tradition indenfor golf og opdelingen imellem pro'er og amatører er ligeså gammelt som det organiserede golf. Derfor kan det være en tradition, som er svær at ændre. 

 

Når det er sagt så er golf  en af de få idrætsgrene - udenfor USA - hvor vi stadigt har en skarp opdeling imellem amatører og professionelle og i de fleste andre idrætsgrene har man jo fundet ud af det. 

 

Den store forskel er organiseringen af golfen, hvor amatørgolfen på elitenivau i Europa er organiseret af klubberne og de nationale forbund og i USA går igennem collegegolf og deres nationale forbund. Det professionelle niveau er privat/selvstyrende hvor de store main tours i Europa og USA formelt er ejet af spillerne selv og de fleste turneringer er private foretagender. 

 

Det er vel et stort spørgsmål hvordan det nuværende amatørsystem kan integreres ind i det professionelle system, hvis amatørerne får lov til at tjene penge. 

 

Jeg forestiller mig at man omformer det nuværende amatørsystem til et ungdoms- og juniorsystem og at det bliver en mere flydende overgang fra det ene til det andet system. Det er blot mine tanker...

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 timer siden, skrev Bojoerge:

Da jeg er næsten ligeså vild med et hold i NFL - amerikansk football - som jeg er med golf, så følger jeg også med i hvad der foregår udenfor linjerne i amerikansk sport. 

 

Ligesom i golf, så gælder amatørbegrebet i USA, når man dyrker sport som en del af ens collegeuddannelse. Man må på ingen måde tjene penge på sin sport, og det straffes hårdt, hvis en college-amatør bryder reglerne. 

 

College football og basketball er over tid blevet en en kæmpe kommerciel succes og det har i de seneste år kommet et stadig større pres hen imod , at udøverne skal have deres bid af kagen. Indtil for nyligt har NCAA, der bestyrer alt collegesport, kunne forhale og udskyde større ændringer, men nu ser det ud til at der er ændringer på vej. 

 

I Californien har man vedtaget en lov, hvor udøverne i collegesport fra 2023, får ret til at udnytte egne kommercielle rettigheder (lave reklamer, sponsorship mv. mv). Ingen ved hvad den lov kommer til at betyde på landsplan, men den har sat en bagkant for hvornår NCAA selv kan lave ændringer i systemet. 

 

Kan golfens opdeling imellem amatører og pro'er overleve, hvis alle golfere indenfor amerikansk collegegolf ikke længere spiller som amatører? 

 


Florida er på vej med et lovforslag tilsvarende det i Californien, så det spreder sig nok hele vejen rundt.

Det er fortrinsvis en konflikt mellem NCAA's monopol på Collegesport, og ikke så meget et angreb på amatørbegrebet. Udenfor USA tror jeg ikke det får meget betydning, bortset fra sflere nok turner pro lidt tidligere, fremfor at se om de kan få finansieret en næsten professionel tilværelse i nogle år på et amerikansk college.

Basketball og Footballspillerne har ikke reelt været amatører i rigtig lang tid. De bedste collegespillere får på en eller anden måde nok ud af det til at kunne sikre sig selv og deres familier økonomisk allerede nu. Der er slet, slet ikke de samme penge i Collegegolf, hvor jeg vurderer at man rent faktisk er nogenlunde nede på det niveau der hedder et scollarship (som i sig selv er ret værdifuld) og gode træningsforhold. Jeg tænker det er et fåtal af collegegolfere, der kan lave rigtig store penge på kommercielle rettigheder.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timer siden, skrev Pastorius:


Florida er på vej med et lovforslag tilsvarende det i Californien, så det spreder sig nok hele vejen rundt.

Det er fortrinsvis en konflikt mellem NCAA's monopol på Collegesport, og ikke så meget et angreb på amatørbegrebet. Udenfor USA tror jeg ikke det får meget betydning, bortset fra sflere nok turner pro lidt tidligere, fremfor at se om de kan få finansieret en næsten professionel tilværelse i nogle år på et amerikansk college.

Basketball og Footballspillerne har ikke reelt været amatører i rigtig lang tid. De bedste collegespillere får på en eller anden måde nok ud af det til at kunne sikre sig selv og deres familier økonomisk allerede nu. Der er slet, slet ikke de samme penge i Collegegolf, hvor jeg vurderer at man rent faktisk er nogenlunde nede på det niveau der hedder et scollarship (som i sig selv er ret værdifuld) og gode træningsforhold. Jeg tænker det er et fåtal af collegegolfere, der kan lave rigtig store penge på kommercielle rettigheder.

 

Jeg er faktisk meget enig. Scollarship har enorm værdi for de enkelte. Og det er nok begrænset hvad amatørgolfere kan have af markedsværdi ifht. kommercielle rettigheder. Nok kan de bedste amatører lave en millionkontrakt, men det er stadig på et meget lavt niveau ifht. de bedste professionelle.

 

I golfverdenen er der en skarp opdeling mellem amatører og professionelle, og umiddelbart kan det virke omsonst, at en ung amatør ikke kan få andel i præmiepenge når han inviteres med til en stor professionel turnering. I bund og grund så handler det om, at man værner om amatørerne i golfverdenen. Hvis og såfremt amatørerer kunne få andel i præmiepenge, og sponsorater, så kunne nogle spillere spekulere i, at forblive amatør i lang tid for derved via gode amatørresultater blive inviteret med til professionelle turneringer, og derved få adgang til præmiepenge osv.

 

Man har lange gamle traditioner for, at invitere de bedste amatører med til professionelle turneringer. Det gør man ene og alene for, at de kan lære, og blive motiveret. Der må ikke være noget økonomisk incitament for dette.

 

Så selvom reglerne kan virke gammeldags og forstokket så det de faktisk med til, at støtte amatørgolfen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja uddannelsessystemet i USA kræver at man har røven fuld af penge eller at man kan få scholarships.

Prisen for et års studier ligger mellem 80.000 til 300.000 kroner afhængigt af universitets status (se mere her). Og er man ikke helt kvik nok i pæren, så kan farmand bare betale for en ny biblioteksføj, så kommer man såmænd ind alligevel.

Så kan man tale om økonomisk ulighed, og det sætter diskussionen om ulighed i Danmark i perspektiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, skrev Kitter:

Ja uddannelsessystemet i USA kræver at man har røven fuld af penge eller at man kan få scholarships.

Prisen for et års studier ligger mellem 80.000 til 300.000 kroner afhængigt af universitets status (se mere her). Og er man ikke helt kvik nok i pæren, så kan farmand bare betale for en ny biblioteksføj, så kommer man såmænd ind alligevel.

Så kan man tale om økonomisk ulighed, og det sætter diskussionen om ulighed i Danmark i perspektiv.

Det er vel en sandhed med modifikationer?

Skattetrykket er væsentlig lavere i USA, og det betyder bl.a. at uddannelsessystemet ikke er finansieret via skattebilletten. Alt andet lige gør det også, at rådighedsbeløbet for en amerikansk familie er væsentlig højere end i Danmark. Derfor er en universitetsudannelse delvis egenfinansieret.

 

At man skal have "røven fuld af penge" er derfor ikke korrekt. Man har trods alt mange år til, at spare op til ungernes uddannelse. Det kan dog ikke undgås at det giver en økonomisk ulighed da alle ikke har samme muligheder. Derfor har man også indført Scholarship til unge med særlige evner, men hvor disse ikke kommer fra en økonomisk stærk familie.

 

Der er fordele og ulemper ved begge systemer, men det er ikke alene en ulempe.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, skrev MrSwingKin:

Det er vel en sandhed med modifikationer?

Skattetrykket er væsentlig lavere i USA, og det betyder bl.a. at uddannelsessystemet ikke er finansieret via skattebilletten. Alt andet lige gør det også, at rådighedsbeløbet for en amerikansk familie er væsentlig højere end i Danmark. Derfor er en universitetsudannelse delvis egenfinansieret.

 

At man skal have "røven fuld af penge" er derfor ikke korrekt. Man har trods alt mange år til, at spare op til ungernes uddannelse. Det kan dog ikke undgås at det giver en økonomisk ulighed da alle ikke har samme muligheder. Derfor har man også indført Scholarship til unge med særlige evner, men hvor disse ikke kommer fra en økonomisk stærk familie.

 

Der er fordele og ulemper ved begge systemer, men det er ikke alene en ulempe.

 

Jeg anerkender klart, at udtrykket "røven fuld af penge" indeholder en del kunstnerisk frihed.

Median husstandsindkomsten i USA er godt 63.000 dollars [2018-tal fra Wikipedia] før skat. Median betyder, at halvdelen af husstandene tjener mindre end dette beløb. Samme artikel på Wiki fortæller også at knap en fjerdedel (23,52%) af hustandene har en indkomst på under 30.000 USD (~DKK 204.000).

Når man skal afholde udgifter på mellem 12.000 og 60.000 USD om året (per barn!) for en plads på college, så skal der for en almindelig lønmodtager lægges rigtig mange penge til side år efter år . Og der vil være en relativt stor gruppe af lavindkomst husstande, som ikke vil have skyggen af en chance for at få ungerne igennem college, medmindre de får et scholarship. Og scholarships findes ikke i ubegrænset antal.

 

Dette er den helt fundamentale forskel versus Danmark, hvor økonomi ikke spiller nogen som helst rolle for om man kan få en universistetsuddannelse. Der kan være andre årsager (sociale, miljømæssige m.v.), som gør det umuligt, men ikke økonomien.

 

I den sammenhæng er golfscholarship og muligheden for at tjene penge også som collegegolfer en naturlig udvikling i et land som USA.

 

Jeg er enig i at der er både ulemper og fordele og jeg så gerne en mere forpligtende tilgang for studerende i DK. Når først en studerende i USA er kommet ind og har betalt kassen for sin uddannelsesplads er der nok en større motivation for at der bliver ydet en indsats fordi de ellers vil have spildt et meget stort beløb. I DK er det jo ikke ens egne penge, men skatteydernes (dvs dine og mine penge) der går til spilde, når en studerende ikke leverer varen.

Samlet set synes jeg dog, at de lige muligheder for alle - uanset baggrund - i DK er en stor fordel.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timer siden, skrev Kitter:

Jeg anerkender klart, at udtrykket "røven fuld af penge" indeholder en del kunstnerisk frihed.

Median husstandsindkomsten i USA er godt 63.000 dollars [2018-tal fra Wikipedia] før skat. Median betyder, at halvdelen af husstandene tjener mindre end dette beløb. Samme artikel på Wiki fortæller også at knap en fjerdedel (23,52%) af hustandene har en indkomst på under 30.000 USD (~DKK 204.000).

Når man skal afholde udgifter på mellem 12.000 og 60.000 USD om året (per barn!) for en plads på college, så skal der for en almindelig lønmodtager lægges rigtig mange penge til side år efter år . Og der vil være en relativt stor gruppe af lavindkomst husstande, som ikke vil have skyggen af en chance for at få ungerne igennem college, medmindre de får et scholarship. Og scholarships findes ikke i ubegrænset antal.

 

Dette er den helt fundamentale forskel versus Danmark, hvor økonomi ikke spiller nogen som helst rolle for om man kan få en universistetsuddannelse. Der kan være andre årsager (sociale, miljømæssige m.v.), som gør det umuligt, men ikke økonomien.

 

I den sammenhæng er golfscholarship og muligheden for at tjene penge også som collegegolfer en naturlig udvikling i et land som USA.

 

Jeg er enig i at der er både ulemper og fordele og jeg så gerne en mere forpligtende tilgang for studerende i DK. Når først en studerende i USA er kommet ind og har betalt kassen for sin uddannelsesplads er der nok en større motivation for at der bliver ydet en indsats fordi de ellers vil have spildt et meget stort beløb. I DK er det jo ikke ens egne penge, men skatteydernes (dvs dine og mine penge) der går til spilde, når en studerende ikke leverer varen.

Samlet set synes jeg dog, at de lige muligheder for alle - uanset baggrund - i DK er en stor fordel.

Nu er prisen for en uddannelse på de forskellige collage heldigvis også forskellige, men du har naturligvis en pointe.

Fordelen ved deres uddannelsessystem er, at kvaliteten er uddannelsen har 100% fokus, og ikke kvantiteten som det er i Danmark. Derfor uddanner USA generelt også dygtigere studenter end vi gør i Danmark, men det er uundgåeligt, at dele af befolkningen bliver taget som gidsler, og ikke har de samme muligheder som vi har i Danmark. Så det store spørgsmål bliver om vi skal fokusere på kvantitet eller kvalitet.

 

Om amatørgolfere bør kunne indgå kommercielle aftaler er vi ikke enige i. Jeg er af den overbevisning, at de strikse regler fremmer både amatørgolf og ikke mindst professionel golf. Simpelthen fordi de som har et godt brand, og som er dygtige nok tager springet overtil professionel golf. Det efterlader scenen til "talenterne" som med gode resultater bliver sluset stille og roligt ind i den professionelle verden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, skrev MrSwingKin:

Om amatørgolfere bør kunne indgå kommercielle aftaler er vi ikke enige i. Jeg er af den overbevisning, at de strikse regler fremmer både amatørgolf og ikke mindst professionel golf. Simpelthen fordi de som har et godt brand, og som er dygtige nok tager springet overtil professionel golf. Det efterlader scenen til "talenterne" som med gode resultater bliver sluset stille og roligt ind i den professionelle verden.

Jeg har nu ikke taget stilling til om det er OK eller ej - blot konstateret, at det er en naturlig udvikling i et land som USA, hvor "money rules".

Og ud fra det faktum må jeg konstatere, at der er kampe som skal kæmpes og andre, hvor man lige så godt kan pakke sammen med det samme fordi nederlaget er givet på forhånd. Så hellere bruge energien på at påvirke måden hvorpå dette implementeres, så der er bedst udbytte også for dem som ikke lige står først til at score kassen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg var som sådan ikke ude efter en større diskussion af fordelene eller ulemperne ved det amerikanske college- og amatørsystem. 

 

Jeg kan konstatere at det system vil komme under opbrud på den ene eller anden måde. Min påstand er at hvis alle spillerne i amerikansk collegegolf, får ret til at tjene penge på deres sport, så vil golfsporten ikke kunne opretholde sit amatørbegreb.

 

Jeg har ikke et fiks og færdigt system inde i hovedet på junior/amatør niveau, men nogle skal i gang med at tænke tanker så man ikke bliver overrasket lige om lidt. Så lang tid er det heller ikke til 2023...

Share this post


Link to post
Share on other sites

NCAA gav hurtigt op. NCAA/college atleter/amatører kan tjene penge på reklame mv fra 2023.

 

Som jeg fremførte i starten af tråden så vil det ikke kunne indeholdes indenfor golfens amatørregler. Som det fremgår af artiklen så ved USGA ikke rigtigt hvad de skal mene. 

 

Men bolden ligger nu hos golfverdenen. Enten følger golfverdenen efter og tillader det samme eller også opgiver vi amatørbegrebet som vi kender det. 

 

Jeg kan ikke forestille mig en situation hvor alle der spiller collegegolf i USA og bruger de her regler bliver erklæret non-amatører og ikke kan deltage i fx US Amateur, The Amateur Championship, Walker Cup og hvad de ellers hedder af prestigefyldte turneringer udenfor NCAA. 

 

https://www.golfdigest.com/story/ncaa-to-allow-college-athletes-including-golfers-to-profit-from-the-use-of-their-name-image-and-likeness?mbid=social_facebook&utm_brand=gd&utm_source=facebook&utm_social-type=owned&utm_medium=social

Share this post


Link to post
Share on other sites

NB! Nedenstående er ikke endeligt besluttet, men diskussioner pågår.

Nu er det ikke bare collegespillere, men alle som spiller golf på højt niveau, som måske vil kunne tjene penge på fx endorsements med videre.

Planen ser ud til at være at skillelinjen skal gå mellem om man spiller turneringer med præmier (play for prizes) eller tjener sine penge ved at undervise, have udstyrkontrakter etc.

Se detaljer i denne artikel (engelsk)

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

For lige at samle en gammel tråd op igen. 

 

NCAA har besluttet at college amateurs må tjene penge på immaterielle rettigheder (sponsor, reklamer mv, undervisning mv mv. ). Det træder i kraft fra starten af det arkademiske år 2021 - 2022. Altså i august/september næste år. 

 

Så USGA og R@A har fået lidt mere travlt med at tilpasse golfens amatørregler til den nye virkelighed. 

 

NCAA står fast på at en amatør ikke må tjene penge på selve sporten. Altså ingen pengepræmier og ingen krav fra den der betaler, at amatøren spiller for et bestemt college (og herhjemme for en bestemt klub) 

 

Man må heller ikke blive associeret med sin sponsor, når man deltager i NCAA og omvendt heller ikke med sit college når man laver reklame. Det bliver spændende i forhold til brug af bolde, bags og andet udstyr indenfor golfen. 

 

Hvis golfen adopterer det hele, så bliver det mest interessante i denne del af verden, at amatøter må tjene penge på at lave undervisning. Omvendt må en klub ikke ansætte en amatør, hvis det er en del af ansættelsen, at amatøren spiller for klubben. Ingen pay for play... 

 

 

https://www.ncaa.com/news/ncaa/article/2020-04-29/board-governors-moves-toward-allowing-student-athlete-compensation-endorsements-and

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

Ved at bruge forum accepterer du vores Privacy Policy og Terms of Use for brug af siden