Hop til indhold


Casper

Generalforsamling / Økonomi i golfklub

Recommended Posts

17 minutter siden, skrev Årgang63:

 

Man skal se på de lyse sider.. Golfklubben er et at de få steder, hvor jeg stadigvæk er en af de unge :D

 

 

Ha, ha. Det kender jeg godt.

 

Også selv om jeg mentalt har følt mig som 60 år gammel siden jeg var 8-10 år...

 

  • Like 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites


5 timer siden, skrev Årgang63:

 

Man skal se på de lyse sider.. Golfklubben er et at de få steder, hvor jeg stadigvæk er en af de unge :D

 

 

Ændrer det sig kan du tage med mig på arbejde. Sådan en flok mainframe-nørder hiver godt op i gennemsnitsalderen.

  • Haha 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
Den 8/3/2018 kl. 08:50 , skrev COP:

Den fornuftige bestyrelse vil nok sikre sig ved at tegne en langtidskontrakt, som måske er uopsigelig fra udlejers side. På samme måde som man sikrer sig ved erhvervslejemål inden man som lejer investerer alt for meget i lejemålet.

 

Det har mange ment gennem tiden, men sjovt nok har ingen vist taget den hele vejen gennem systemet, måske fordi det står i vedtægterne, som man jo læser igennem når man melder sig ind i klubben, eller er det lige det de fleste springer let og elegant over...

 

Det er svært at vide, da bestyrelsen nægter at udlevere lejeaftale til mig. 

 

Jeg har skam læst vedtægterne, og mener ikke der står noget i vedtægterne der giver ret til at opkræve yderligere kontingent/ekstraordinære indbetalinger efter at budgettet er godkendt. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
10 minutter siden, skrev Casper:

Det er svært at vide, da bestyrelsen nægter at udlevere lejeaftale til mig. 

 

Det lyder da vanvittigt..

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
11 minutter siden, skrev Casper:

 

Det er svært at vide, da bestyrelsen nægter at udlevere lejeaftale til mig. 

 

Jeg har skam læst vedtægterne, og mener ikke der står noget i vedtægterne der giver ret til at opkræve yderligere kontingent/ekstraordinære indbetalinger efter at budgettet er godkendt. 

Dette er jo den gamle historie, men det er meget meget enkelt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det, som bliver vedtaget på Generalforsamlingen, er bindende for alle medlemmer. Og kan man ikke lide beslutningen, så kan man melde sig ud  men da man ved indmeldelsen har forpligtet sig til at følge vedtægterne og Generalforsamlingen, som øverste myndighed, så hænger man på de bestemmelser, som findes omkring udmeldelse og betalinger indtil udmeldelsen er trådt i kraft.

Almindeige regler for forbrugerbeskyttelse gælder ikke for en forening - man har meldt sig ind, og så fanger bordet.

Den må du nok æde.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites


1 time siden, skrev Casper:

 

Det er svært at vide, da bestyrelsen nægter at udlevere lejeaftale til mig. 

 

Jeg har skam læst vedtægterne, og mener ikke der står noget i vedtægterne der giver ret til at opkræve yderligere kontingent/ekstraordinære indbetalinger efter at budgettet er godkendt. 

Det er hvordan, opsigelse af dit medlemskab skal foregå, når jeg nævner vedtægter. Ikke hvordan generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

 

Du har heller ikke krav på at se lejeaftalen, men du må godt spørge ind til hvordan bestyrelsen har sikret, at jeres investering i banen ikke bare bliver en spargris for baneejer.

Hvis alle klubbens medlemmer skal vide hvordan alle klubbens kontrakter er skruet sammen, og dermed ned til krone vide hvor meget hver enkelt ansat tjener, så tror jeg det vil blive svært at rekruttere kontorpersonale, trænere, greenkeepere, og andet kontraktansat personale på længere sigt.

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
2 timer siden, skrev Kitter:

Dette er jo den gamle historie, men det er meget meget enkelt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det, som bliver vedtaget på Generalforsamlingen, er bindende for alle medlemmer. Og kan man ikke lide beslutningen, så kan man melde sig ud  men da man ved indmeldelsen har forpligtet sig til at følge vedtægterne og Generalforsamlingen, som øverste myndighed, så hænger man på de bestemmelser, som findes omkring udmeldelse og betalinger indtil udmeldelsen er trådt i kraft.

Almindeige regler for forbrugerbeskyttelse gælder ikke for en forening - man har meldt sig ind, og så fanger bordet.

Den må du nok æde.

 

Alt hvad du skriver er fuldstændig korrekt, der mangler bare lige at det ikke nødvendigvis er sådan, at alt hvad der stemmes igennem til generalforsamlingen er gyldigt. 

 

56 minutter siden, skrev COP:

Det er hvordan, opsigelse af dit medlemskab skal foregå, når jeg nævner vedtægter. Ikke hvordan generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

 

Du har heller ikke krav på at se lejeaftalen, men du må godt spørge ind til hvordan bestyrelsen har sikret, at jeres investering i banen ikke bare bliver en spargris for baneejer.

Hvis alle klubbens medlemmer skal vide hvordan alle klubbens kontrakter er skruet sammen, og dermed ned til krone vide hvor meget hver enkelt ansat tjener, så tror jeg det vil blive svært at rekruttere kontorpersonale, trænere, greenkeepere, og andet kontraktansat personale på længere sigt.

 

 

Jeg har heller ikke nævnt at jeg har krav på noget, jeg har forespurgt den da jeg mener at indholdet i den er ret så vigtigt i forhold til det stillede forslag, og der er tilsyneladende ingen der aner hvordan det hænger sammen, og det vil bestyrelsen så ikke udlevere. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
3 minutter siden, skrev Casper:

 

Alt hvad du skriver er fuldstændig korrekt, der mangler bare lige at det ikke nødvendigvis er sådan, at alt hvad der stemmes igennem til generalforsamlingen er gyldigt. 

 

Så længe det ikke er i strid med vedtægterne eller dansk lov kan Generalforsamlingen vedtage de mest vanvittige ting uden at man kan gøre noget ved det!!!! 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
11 minutter siden, skrev Kitter:

Så længe det ikke er i strid med vedtægterne eller dansk lov kan Generalforsamlingen vedtage de mest vanvittige ting uden at man kan gøre noget ved det!!!! 

 

Jeg er så heldig at jeg har juridisk bistand i hjemmet, og hun sendte følgende til mig.  

 

 

Selvom vedtægterne indeholder en general bestemmelse om ændring af vedtægterne og om at væsentlige beslutninger kan træffes med kvalificeret flertal, sætter almindeligt gældende selskabs- og foreningsretlige grundsætninger grænser for majoritetens kompetence. Derudover gælder at dispositioner der kan gribe afgørende ind i det enkelte medlems forudsætninger aldrig kan træffes med kvalificeret majoritet, men kun ved enighed. Dette gælder uanset kravet om enighed ikke er reguleret i vedtægterne.
Majoriteten skal iagttage lighedsgrundsætningen og kan ikke ved majoritetsmisbrug gennemtrumfe beslutninger imod mindretallets væsentlige rettigheder og berettigede forventninger Flertallet kan som udgangspunkt ikke pålægge medlemmerne yderligere forpligtigelser, medmindre der er hjemmel herfor i vedtægterne. Foreningens afgørelser om anskaffeler skal træffes under hensyn til anskaffelsernes karakter og størrelsen af de hermed forbundne omkostninger henset til foreningens formål og medlemmernes berettigede forventninger. Overskrider bestyrelsen og generalforsamlingen det tilladelige, hvilket kan variere afhængig af foreningens størrelse og andre konkrete forhold, så kan udgiften ikke pålægges det medlem, som fremsætter indsigelser imod afgørelsen. Nødvendige foranstaltninger kan altid besluttes af foreningen.

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
35 minutter siden, skrev Casper:

 

Jeg er så heldig at jeg har juridisk bistand i hjemmet, og hun sendte følgende til mig.  

 

 

Selvom vedtægterne indeholder en general bestemmelse om ændring af vedtægterne og om at væsentlige beslutninger kan træffes med kvalificeret flertal, sætter almindeligt gældende selskabs- og foreningsretlige grundsætninger grænser for majoritetens kompetence. Derudover gælder at dispositioner der kan gribe afgørende ind i det enkelte medlems forudsætninger aldrig kan træffes med kvalificeret majoritet, men kun ved enighed. Dette gælder uanset kravet om enighed ikke er reguleret i vedtægterne.
Majoriteten skal iagttage lighedsgrundsætningen og kan ikke ved majoritetsmisbrug gennemtrumfe beslutninger imod mindretallets væsentlige rettigheder og berettigede forventninger Flertallet kan som udgangspunkt ikke pålægge medlemmerne yderligere forpligtigelser, medmindre der er hjemmel herfor i vedtægterne. Foreningens afgørelser om anskaffeler skal træffes under hensyn til anskaffelsernes karakter og størrelsen af de hermed forbundne omkostninger henset til foreningens formål og medlemmernes berettigede forventninger. Overskrider bestyrelsen og generalforsamlingen det tilladelige, hvilket kan variere afhængig af foreningens størrelse og andre konkrete forhold, så kan udgiften ikke pålægges det medlem, som fremsætter indsigelser imod afgørelsen. Nødvendige foranstaltninger kan altid besluttes af foreningen.

 

Når du er så heldig ;) kan du så ikke få hende til at uddybe hvordan din klub overtræder jeres vedtægter, for ud fra ovenstående kan jeg ikke se hvor krænkelsen sker. 

 

Forøvrigt er jeg stor fan af de sidste ord "Nødvendige foranstaltninger kan altid besluttes af foreningen." 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
8 minutter siden, skrev COP:

Når du er så heldig ;) kan du så ikke få hende til at uddybe hvordan din klub overtræder jeres vedtægter, for ud fra ovenstående kan jeg ikke se hvor krænkelsen sker. 

 

Forøvrigt er jeg stor fan af de sidste ord "Nødvendige foranstaltninger kan altid besluttes af foreningen." 

 

Det handler om at man vil genåbne et allerede vedtaget/godkendt budget og kontingent og pålægge det enkelte medlem en unødvendig og væsentlig ekstra omkostning med tilbagevirkende kraft. 

 

Derudover gælder at dispositioner der kan gribe afgørende ind i det enkelte medlems forudsætninger aldrig kan træffes med kvalificeret majoritet, men kun ved enighed. Dette gælder uanset kravet om enighed ikke er reguleret i vedtægterne." 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
4 minutter siden, skrev Casper:

 

Det handler om at man vil genåbne et allerede vedtaget/godkendt budget og kontingent og pålægge det enkelte medlem en unødvendig og væsentlig ekstra omkostning med tilbagevirkende kraft. 

 

Derudover gælder at dispositioner der kan gribe afgørende ind i det enkelte medlems forudsætninger aldrig kan træffes med kvalificeret majoritet, men kun ved enighed. Dette gælder uanset kravet om enighed ikke er reguleret i vedtægterne." 

 

Hvor stor var det kontingentstigningen var?

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites


6 timer siden, skrev Pastorius:

 

Hvor stor var det kontingentstigningen var?

 

 

500kr og omkring 10%

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
9 timer siden, skrev Casper:

 

Det handler om at man vil genåbne et allerede vedtaget/godkendt budget og kontingent og pålægge det enkelte medlem en unødvendig og væsentlig ekstra omkostning med tilbagevirkende kraft. 

 

Derudover gælder at dispositioner der kan gribe afgørende ind i det enkelte medlems forudsætninger aldrig kan træffes med kvalificeret majoritet, men kun ved enighed. Dette gælder uanset kravet om enighed ikke er reguleret i vedtægterne." 

Nu er jeg forvirret :huh: Hvornår er det budget du taler om vedtaget/godkendt ? Normal praksis er at årets budget fremlægges og godkendes på samme års generalforsamling. Man kan lægge budget for flere år ud i tiden, men årets budgets skal forelægges generalforsamlingen samme år. Som det også fremgår af jeres vedtægters §7

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
29 minutter siden, skrev COP:

Nu er jeg forvirret :huh: Hvornår er det budget du taler om vedtaget/godkendt ? Normal praksis er at årets budget fremlægges og godkendes på samme års generalforsamling. Man kan lægge budget for flere år ud i tiden, men årets budgets skal forelægges generalforsamlingen samme år. Som det også fremgår af jeres vedtægters §7

 

Altså det er budget 2018 der skal vedtaget på årets generalforsamling, men til sidste generalforsamling blev budget 2017+kontingent 2018 vedtaget. 

Så jeg har nok formuleret det lidt forkert bed at det er budgettet der genåbnes, det er den allerede vedtaget kontingent. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites
30 minutter siden, skrev Casper:

 

Altså det er budget 2018 der skal vedtaget på årets generalforsamling, men til sidste generalforsamling blev budget 2017+kontingent 2018 vedtaget. 

Så jeg har nok formuleret det lidt forkert bed at det er budgettet der genåbnes, det er den allerede vedtaget kontingent. 

Kontingentet for 2018 er vedtaget ud fra en forventning om at fastholde status qou. Nu er der så kommet nogle ønsker om baneforbedringer, som bestyrelsen bakker op om. I har som medlemmer muligheden for at stemme nej til begge forslag, og så bliver kontingentet som vedtaget i 2017, som jeg læser forslaget. Længere er den ikke, men hvis I stemmer begge forslag ned, kunne jeg godt forestille mig, at I også skal vælge en ny bestyrelse.

 

Jeg synes der en fin løsning, at i får 2 greenfees som kompensation.
 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Del på andre sites

Opret en konto eller log ind for at kommentere

Du skal være medlem for at skrive en kommentar

Opret en konto

Opret en konto på siden her. Det er nemt!

Opret en ny konto

Log ind

Har du allerede en konto? Log ind her.

Log ind nu

×

Important Information

Ved at bruge forum accepterer du vores Privatlivspolitik og Vilkår for brug af siden