Jump to content
Vild med Golf


Søren Meinertsen

Member +
 • Content Count

  41
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Søren Meinertsen last won the day on May 30 2017

Søren Meinertsen had the most liked content!

Community Reputation

18 Godt

About Søren Meinertsen

 • Rank
  Junior bruger
 • Birthday 08/13/1948

Profile Information

 • Køn
  Male
 • Lokation
  Gentofte
 • Hjemmeklub
  Hørsholm
 • Interesser
  Bøger og film
 • Handicap
  6,8
 • Højre / Venstre
  Højrehånds spiller

Recent Profile Visitors

2,443 profile views
 1. @LHW spørger: Er en driver, målt til Smash Factor 1,52 lovlig? LHW kræver svaret JA eller NEJ. Svaret er simpelt: JA. (Der er ingen regler for, hvor stor Smash Factor må være.) En lovlig driver, hvor COR er beregnet til max 0,83, kan med oplysninger om loft, boldvægt og køllehovedvægt, beregnes til en Smash Factor på a og dermed: Ball Speed = Club Speed x a Da a er beregnet ud fra et lovlighedskriterium (COR max 0,83, der korrelerer med reglernes CT max 257 mikrosekunder) vil Ball Speed være en gyldig konklusion på lovlighed: LHW anvender selv princippet på samme måde, som jeg gør i min blog: For at vise en ændring i et beregnet Smash Factor tal fra 1,473 til 1,493 omsætter LHW Smash Factor til Ball Speed ved 100 mph Club Speed: ”… giver den første 147,3 mph ball speed og den anden 149,3 mph ball speed.” (LHW) Der findes også ugyldige konklusioner på Smash Factor: ”Smash Factor er Ball Speed/ Club Speed i center på slagfladen, så når vi har impact lidt mod tåsiden får vi tal over 1,50, men de er stadig korrekte.” (LHW) LHW gør opmærksom på definitionen i første del af sætningen (”er”), men når definitionen ikke overholdes i anden del af sætningen, kan resultaterne ikke logisk være korrekte. ”Den samme spiller kan altså presse ud ca. 3 mph Ball Speed mere fra den samme Club Speed (100 center).” (LHW) Den ekstra Ball Speed skulle efter LHWs påstand fremkomme ved et træf uden for center mod tåen. Er det ikke i modstrid med Smash Factor’s grundsætning: “Hvis man rammer bolden således at center på bolden er direkte på linje med hovedets Center of Gravity (CoG), vil der ikke være tab af energi i slaget.” (Tom Wishon) ”Drivere som testes på Trackman og Flightscope og viser Smash Factor på over 1,482 er ikke ulovlige.” (LHW) Det er brugen af ordet ”viser,” der er afgørende: ”… da fatter man ikke en skit om hvad tallene viser…” (LHW) LHW betragter ’viser’ i denne debat, som det, en launch monitor viser i en måling, mens min blog alene refererer til det, et max Smash Factor tal ’viser’ på basis af en beregning. Målinger og beregninger kan ikke altid sammenlignes. ”Selv den bedste launch monitor har en fejltolerance på 1 mph på Club Speed og Ball Speed.” (Tom Wishon.) (TM3e har endda en fejltolerance på 1,5 mph). Der er også spørgsmål om kalibrering, indstilling og opstilling samt indendørs/udendørs osv. TrackMan har fortalt indgående om fejltolerancer (nøjagtighed og præcision) i flere nyhedsbreve og netop af hensyn til naturlige fejltolerancer ved brug af radar har TrackMan oplyst beregningsmetoden: Smash Factor = (1 + COR) x cos(spin loft) / (1 + (m/ M)) Ifølge TrackMan er 1,494 det højeste realistiske tal for Smash Factor. En operatør vil derfor være skeptisk over for Smash Factor tal over 1,50. ”Smash Factor 1,50 kan måles som 1,47 eller 1,52.” (Tom Wishon) LHW hævder, at der i det ”i det virkelige liv” ikke er forskel på Smash Factor, selv om loft ændres fra 7,5 til 11 grader. Det er en stor tolerance på et køllehoved, som LHW anser for at være uden betydning. Smash Factor (7,5 grader): = (1 + 0,83) x cos(7,5) / (1 + (45,93/ 200)) = 1,475 Smash Factor (11 grader) = (1 + 0,83) x cos(11) / (1 + (45,93/ 200)) = 1,458 Det er omtrent samme forskel som ændring af køllehovedvægt fra 200 til 212 g. Max COR på 0,83 er en grænse for lovlighed, men samtidig optimal Smash Factor. Smash Factor (COR 0,83): = (1 + 0,83) x cos(11) / (1 + (45,93/ 200)) = 1,458 Smash Factor (COR 0,81): = (1 + 0,81) x cos(11) / (1 + (45,93/ 200)) = 1,442 En beskeden forskel i COR viser omtrent samme forskel i Smash Factor som ved enten reducering af loft fra ca. 11 til ca. 7,5 grader eller ved vægtforøgelse på ca. 12 g. Det kan være vanskeligt at slå godt med en driver med lavt loft, og Club Speed kan blive nedsat med øgning af køllehovedvægt, hvorimod optimal COR ingen indflydelse har på svinget. Det er et væsentligt argument for at søge en driver med optimal COR. Vi hører ofte fra netop clubfittere på VMG om store tolerancefejl på køllehoveder. Tom Wishon siger tankevækkende, at alle køllehoveder har en +/- fejltolerance på hver eneste specifikation. Og hvad enten man får et hoved, som er nøjagtig på max Smash Factor 1,50, eller man får et hoved, der er nede på 1,45, er det et spørgsmål om tilfældigheder: ”Ingen fabrikker sorterer deres hoveder ud fra COR.” (Tom Wishon) ”Den eneste reelle værdi af Smash Factor i en fitting er, at Smash Factor kan fortælle, om hovedet, der bliver testet eller prøvet er så tæt ved USGA begrænsningen som muligt.” (Tom Wishon)
 2. Mit første indlæg var baseret på, at @LHW kendte til beregningen af Smash Factor, hvor COR kan isoleres. Nu kan dette argument forstærkes: Jeg har ledt efter de detaljer om Smash Factor, som @Pastorius nævner i sit indlæg. Noget overraskende kan man på VMG finde: https://www.vildmedgolf.dk/topic/5536-hjelp-til-og-sette-opp-formel-i-excel/?tab=comments#comment-25982 Pastorius har her hjulpet LHW med en beregning af Smash Factor, baseret på TrackMan’s opstilling: Smash Factor = (1 + COR) x cos(spin loft) / (1 + (m/ M)) LHW har efterfølgende lagt et regneark med ligningen ud på Golfwrx i en dropbox. LHW fortæller på Golfwrx, at regnearkets felt ”D7” angiver COR (fixeret til 0,83), men at COR (”D7”) kan ændres. Feltet ”D7” viser således, at LHW selv har isoleret COR. Regnearket viser præcis den sammenhæng mellem lovlighed og Smash Factor, som Tutelman fortæller om, og LHW’s regneark på Golfwrx kan da også frembringe Tutelman’s beregnede max.: Smash Factor = (1 + 0,83) x cos(5) / (1 + (45,93/ 200)) = 1,482 Vi kan også se, hvorfor Tutelman’s max adskiller sig fra Tom Wishon’s max: Smash Factor = (1 + 0,83) x cos(8) / (1 + (45/ 212)) = 1,495 Det er de samme tal, jeg angav i blogs i april og december 2018. Alle beregninger er jo baseret på den samme ligning fra TrackMan, Tutelman, Tom Wishon m.fl. – og som også LHW anvender. LHW har i sit sidste indlæg nuanceret kritikken af Tutelman’s beregning til at omfatte indvirkningen på Ball Speed – med et uddrag af min blog fra april 2018, som LHW kommenterer: ”Her blandes COR VALUE med Ball Speed, for som det er vist til det uenderlige, en Trackman kan måle 100Mph på center med en Ball Speed på 153 som er 5 mph MER end hvad Søren påstår er tilladt, fordi han blander COR med Ball Speed.” (LHW) Der er tre argumenter i LHWs kritiske kommentar: 1) måling 2) Ball Speed uden for center 3) sammenblanding af COR og Ball Speed. Måling og ”Ball Speed uden for center” er interessant, men hører måske til i nye selvstændige tråde. Tilbage er LHWs væsentligste argument: Sammenblanding af COR og Ball Speed. Det er LHWs nye argument mod min fremstilling, og argumentet optræder da også to gange i den samme sætning: ”Her blandes COR VALUE med Ball Speed…” ”… fordi han blander COR med Ball Speed.” (LHW) Hvordan kan man undgå at blande COR med Ball Speed? COR ses direkte i den grundlæggende ballistiske ligning fra Cochran & Stobbs: Ball Speed = Club Speed x (1 + COR) / (1 + (m / M)) COR er en væsentlig del af Ball Speed, som også eksperter fremhæver: ”Ball Speed afhænger af Club Speed og COR.” (Ed Mitchell.) “Med et køllehoved som er helt nøjagtig på USGA reglen max 257 CT eller 0,830 COR, vil Smash Factor være 1,495.” (Tom Wishon) Er det forkert at antage, at en spiller med denne driver ville kunne få en Ball Speed på 149,5 mph ved Club Speed 100 mph? ”En COR værdi under 1,50.” og ”Faktisk COR er lavere end 1,50.” (LHW) Blander LHW ikke COR sammen med Smash Factor i de to sætninger?
 3. Efter nogle blogs om Smash Factor er jeg blevet gjort opmærksom på, at @LHW i en overset tråd på VMG ikke er enig med min kilde Dave Tutelman i, at et Smash Factor tal viser lovlighed. ”Søren Meinertsen har ingen begreb om hvad han taler om det kender vi til i forvejen. Vi kan IKKE isolere tallene på det her vis, da fatter man ikke en skit om hvad tallene viser men det kommer neppe som nogen overraskelse når afsenderen er hvem han er.” (LHW) LHW tager fejl i den faglige påstand. Enhver, der kender blot en lille smule til den fysik og matematik, der forklarer og beregner trampolineffekten og Smash Factor, vil give Tutelman ret. Således Tom Wishon, der som ingeniør og clubdesigner kan vejlede clubfittere: “Smash Factor kan fortælle, hvor tæt køllehovedet er på det maksimalt tilladte ifølge golfreglerne.” (Tom Wishon) Tom Wishon og Tutelman kan forbinde Smash Factor og lovlighed, som den kommer til udtryk i golfreglerne, fordi de ved, at Smash Factor både er en beregning og en formel: Beregning: Smash Factor = (1 + COR) x M / (M + m) Formel: Smash Factor = Ball Speed/ Club Speed M er køllehovedmassen og m er boldmassen. COR (restitutionskoefficienten) er et mål for den elastiske kollision med værdier mellem 0 og 1. COR er regelfastsat til max 0,83, der korrelerer med CT (Characteristic Time) max 257 ms (måles i Pendulum Test Apparatus). CT-test er uden bold, og CT er derfor heller ikke ”Contact Time,” som LHW hævder. Tid er afgørende i CT-Pendulum-testen, men er ligegyldig for COR og Smash Factor. Det er også ligegyldigt for COR, om det er køllehoved eller bold, der bevæger sig. (Luftkanon-test) Club Speed og Smash Factor er uafhængige faktorer: Ball Speed = Club Speed x Smash Factor. Det er derfor en misforståelse og baseret på en myte om Club Speed's betydning for Smash Factor, når LHW påstår, at en spiller med 100 mph Club Speed BØR opnå Smash Factor på 1,48 – 1,52. “ENHVER golfspiller kan nå 1,50 i Smash Factor, når blot 1) Der anvendes en driver, som er lavet, så den reelle COR er lige på grænsen til 0,830 2) Bolden rammes helt nøjagtigt i køllehovedets center. Man kan have en spiller med 60 mph Club Speed som kan få Smash Factor på 1,50 lige som man kan have en spiller med 150 mph Club Speed som kan få Smash Factor 1,50. Det har ingenting at gøre med evner, andet end, at man er nødt til at ramme bolden i center for at se den højeste Smash Factor som dette køllehoved vil afsløre.” (Tom Wishon) ”…Vi kan IKKE isolere tallene på det her vis…” (LHW) LHW har fået fortalt beregningen af Smash Factor af en anden debatdeltager på Golfwrx, men siger på VMG, at tallene IKKE kan isoleres. LHW tager fejl: ubekendte kan netop altid isoleres i en ligning. Smash Factor (T) = (1 + COR) x M / (M + m) <=> COR = T x ((M +m) / M) – 1 Eksempel: COR = 1,48 x (201 + 45,93)/ 201) – 1 = 0,82 Ud fra et Smash Factor tal kan COR og dermed lovligheden beregnes. Man må spørge LHW: Hvad er det, Tutelman (og jeg) ikke fatter ”en skit af?”
 4. LHWs fejlagtige konklusioner Alle LHWs tabeller og udregninger i denne tråd er irrelevante og ligegyldige og har intet med dokumentation at gøre. LHW opfinder selv en metode til at ”bevise,” at Andrew Rice (Hughes) ikke har ret i, at Ben Hogan havde 7 grader flade lie angles, og det hele hviler på LHWs frit opfundne påstand om, at Andrew Rice og 3jack har samme kilde, nemlig det opmålte sæt fra 1953: ”…og eftersom oplysningerne har samme kilden” (LHW) ”…så siterer Andrew Rice en kilde,” (LHW) Hvordan i alverden skulle Andrew Rice (og Howard Hughes) i marts 2011 kunne citere en artikel fra 3jack, der blev offentliggjort i juli 2012 ??? Andrew Rice’s artikel er fra 30.3.2011 3jack’s artikel er fra 19.7.2012 Oplysningerne er ikke fra samme kilde! Det er noget, LHW selv finder på. Det ses, at alle LHWs udregninger dermed baserer sig på LHWs frit opfundne påstand om, at Andrew Rice (Hughes) har haft 1953-sættet som udgangspunkt. Dermed opnår LHW det fordelagtige, at ’alle kilder har samme forudsætninger,’ hvorefter der frit kan jongleres med gradtal! Men de to tekster har netop ikke samme forudsætninger: ”If we look at Ben Hogan's club that is in USGA Golf House Museum it is close to 6 or 7 degrees flat in lie angle when compared to clubs of the same length and loft of today.” (Andrew Rice/Hughes) Andrew Rice (Hughes) taler om ét jern (club – ikke clubs). Og at det (it!)… Et 1-jern fra 1950 – endda vist på et billede. Hvorimod 3jack (Jeff Martin) taler om et 1953-sæt. LHWs ”bevis” med irrelevante og ligegyldige udregninger og tabeller på basis af 1953-sæt fører frem til LHWs uantagelige påstand om, at Andrew Rice (Hughes) oplysning er en myte. Men det er LHW, der selv spreder myter om Andrew Rice med en fejlagtig påstand om, at Andrew Rice (Hughes) i marts 2011 skulle kunne citere 3jack’s blog fra juli 2012! Overhovedet at anvende 1953 til sammenligning? Hvad kan det bruges til? Hvem har nogen sinde udtalt noget sammenlignende med 1953-sættet? Kun LHW! LHW opfinder en påstand, hvorefter han selv ”modbeviser” den! Et eksempel kan illustrere LHWs fejl, når han bruger de 7 grader sammen med uvedkommende forudsætninger: Hvis det hævdes, at gennemsnitshøjden på mænd er steget med 10 centimeter fra 1960 til i dag, kan man ikke tage tal fra 1983 og lægge 10 centimeter til og derfor nå ”forkerte tal,” og så bruge de forkerte tal baglæns til at påvise fejl. Det er simpelthen at blande æbler og pærer sammen. Se på LHWs udregninger og se LHWs tryllekunst, hvor et 1-jern fra 1953-sættet på 54,6 grader tillægges 7 grader... og ender på et 5-jern… eller endnu værre: ”…Hogans 3 jern som er målet til 57.2 og læg til 7 grader og vi har 64.2 grader, da taler vi dagens PW (64.0)…” (LHW) Og LHW undersøger også andre jern efter samme ”metode” og opstiller tabeller, for Rice (Hughes) har jo samme kilde… NEJ!!! Andrew Rice (Hughes) har én eneste kilde, nemlig 1-jernet og det er det, der skal sammenlignes med jern af i dag (2011!) med samme længde og loft!! Det er jo forudsætningen hos Rice og Hughes, som vi kan læse i teksten. Et 1-jern med 51 graders lie angle skal sammenlignes med jern med samme længde og loft. Den slags ser LHW stort på og tager et 3-jern og lægger 7 grader til og gør det til en PW og ”beviser,” at Andrew Rice spreder myter… Det er LHWs ”metode.” Alt i undersøgelser drejer sig om metode og forudsætninger. Grundlaget for undersøgelsen. Nu bruger LHW selv som grundlag det billede af 1-jernet, som han tidligere påstod var ”klip og lim” – men i det sidste afsnit har LHW målt 1-jernet på PC til 51,5 grader… 51 eller 51,5 grader? I en debat om 7 (syv!!) grader… Hvorfor tager LHW pludselig dette billede så alvorligt, at det bliver studeret på en PC og målt ned til halve gradtal – og LHW laver endda tabeller og konkluderer på tallene? Det er et billede af et 1-jern, der viser et lie angle tal på 51 grader. Billedet har været vist i en forsideartikel af Tom Stites på Golfwrx 2015, og det har tidligere været vist på Andrew Rice’s og Bradley Hughes’ blogs i 2011 og gengivet i utallige sammenhænge. http://www.golfwrx.com/316294/hole-4-ben-hogan-had-his-own-math/. Det er golfhistoriens mest berømte 1-jern. Tom Stites var ansat hos Ben Hogan som ingeniør og kendte ham personligt. Der er Ben Hogan udstyr ikke blot på USGA museet, men også på Hogan museet i Texas samt på Merriot. Tom Stites bruger billedet, fordi det kommunikerer. Et billede kan sige mere end tusind ord. Derfor er billeder af et jern med vinkelmåler – forklarende gode som plancher på museer og gode og forklarende i artikler. Man kan ikke ”måle” et jern med klip og lim. Nej, men man kan måle et jern og tage et billede og bagefter vise det sammen med en vinkelmåler som en god illustration og til god forståelse. Har vi grund til at betvivle Tom Stites eller billedet? Jeg tror ikke, LHW betvivler Tom Stites eller Golfwrx, og jeg er overbevist om, at LHW også har undersøgt billedets historie nøje, og at det er derfor, at LHW glemmer ”klip og lim” og tager billedet så alvorligt, at det er blevet lagt ind på en PC og gennemregnet med tabeller osv. LHW påstår, at Ben Hogan’s flade lie angles er en myte. Uden andre beviser end en noget tvivlsom Jeff Martin måling af et totalt ubestemt 1953-sæt med specs, der minder om en vittighed: Der er én grads loftforskel på 2- og 3-jernet og kun 2 graders loftforskel på Ben Hogan’s 5- og 6-jern, mens der er 6 graders forskel på 7- og 8-jernet – og der er 10 graders loftforskel på 9-jernet og nærmeste wedge... Der er ikke engang en PW… Ingen kunne normalt drømme om at bruge disse specs som grundlag for noget som helst, og vi ser også, at 3jack laver en ”So, what do we see?” som korrektion til specs. Vi aner intet om oprindelsen eller brugen af dette totalt uharmoniske 1953-sæt. Intet. På grund af billedet er der dog nye toner i LHWs sidste indlæg, hvor de flade lie angles hos LHW i endnu en ligegyldig og overflødig tabel har endda lavere tal end hos Andrew Rice (Hughes): ”STATISK lievinkel differance bliver nå 8 grader, ingen påstår, at den er det, og korrigeret for længden ender vi på 10 grader, …” (LHW) I en kort tekst laver LHW flere fejl, når han ikke argumenterer: De 8 grader statisk er jo på basis af Titleist. Hvis vi vælger andre mærker fra OEM ser vi, at 7 grader statisk er korrekt. Og læg mærke til LHWs sædvanlige debatfinte: En påstand: ”bliver nå 8 grader” – MEN: ”Ingen påstår… ” Så er man da dækket ind…, mens vi andre må undre os over, hvorfor tallene så overhovedet er medtaget. Hvad er meningen med en påstand – hvis ”ingen påstår…” Og en endnu større fejl laver LHW, når han pludselig korrigerer for længden. Et jern får IKKE ændret statisk lie angle ved forlængelse eller afkortning. LHW glemmer igen, at Rice og Hughes har angivet statisk lie angle på deres 1-jern. Dermed får LHWs påstand den alvorlige fejl, at Rice og Hughes artikel jo baseres på statisk lie angle(7 grader), hvorimod LHW konkluderer ud fra det dynamiske (effektive) med 10 grader... Det er forkert. Det er æbler og pærer, der igen blandes sammen. Tidligere har LHW endog skrevet meget kategorisk om det dynamiske (effektive): ”Han henviser til at ½” tomme på længden giver 1 grad ”effektiv” difference på lie, men det er forkert…” (LHW) Når LHW siger det er forkert i en debat, er ordet effektiv i anførselstegn. ”effektiv.” Det viser de trofaste læsere, at det ord og den mening kan man ikke regne med… Men er det forkert? Hvad siger LHW selv i andre sammenhænge? ”Når vi så tager et lavere greb på den samme køllen, vil vi også stå nærmere bolden, på ny er den statiske lie vinkelen uændret, mens den effektive er fladere.” (LHW) Nu er ordet effektiv ikke i anførselstegn. For her skal LHW ikke ”bevise” noget… Det er uvederhæftigt at jonglere rundt med meninger om udstyr på den måde, og enhver kan regne ud, at svar på LHWs indlæg af den grund bliver meget, meget lange, når der skal tages hensyn til alle LHWs modsatrettede synspunkter. ”Han henviser til at ½” tomme på længden giver 1 grad ”effektiv” difference på lie, men det er forkert…” (LHW) Forkert? Er det forkert, at skaftlængden betyder noget for lie angle? Nå nej, LHW mener jo også nogle gange det modsatte: ”… og korrigeret for længden ender vi på 10 grader, …” (LHW) Samme mening har i øvrigt Tom Wishon. At afkorte skafter betyder, at de effektive lie angles bliver fladere. 3jack skriver i sin blog, at ½ tommes afkortning betyder 1 grad fladere. LHW siger, ”men det er forkert.” – hvorefter LHW alligevel indregner det effektive i en tabel… Og LHWs endelige konklusion i sidste indlæg: ”…altså er det ingen indikatorer for at et jern målt til 51 grader skulle være basis for myten om de 7 grader flad.” (LHW) LHWs fejlagtige påstand om en myte hviler på, at Andrew Rice siger, at det er 7 grader statisk, mens LHW selv har regnet ud, at det er 10 grader dynamisk! Og de 10 grader dynamisk flade lie angles er interessant nok skabt på grund af skaftlængden. Selvfølgelig: Der er dynamisk loft, og der er dynamisk lie angle – og det dynamiske (effektive) betyder, at det er under indflydelse af svinget – og dermed af det udstyr, vi anvender. Det skrev jeg i min blog, men den gang kritiserede LHW det. Med denne Hogan-debat har jeg igen på VMG fundet et LHW-citat, der modsiger ham selv: ”Når vi så tager et lavere greb på den samme køllen, vil vi også stå nærmere bolden, på ny er den statiske lie vinkelen uændret, mens den effektive er fladere.” (LHW) Alligevel påstår LHW i sin kritik af min blog, at kun impact har noget med lie angle at gøre… ”Lie angle ved impact er det vi skal bryde os om, intet andet, ...” (LHW) Men hvad siger LHWs egen kilde, 3jack om LHWs impact-påstand? ”… but impact doesn’t tell you the lie angle of the club.” (3jack)
 5. Flade lie angles Hej @Golfkid og @osholm Der er diskussion om Ben Hogan's jern. Det har I ret i. Jeg henviser til Andrew Rice her i debatten, fordi jeg i en tidligere blog har brugt hans oplysninger, (som er skrevet på baggrund af Bradley Hughes.) Jeg har ikke bragt 3jack ind som kilde - det har LHW. Jeg synes blot, det var påfaldende, at 3jacks konklusion ikke var taget med, fordi han netop gør opmærksom på, at der er forskel på statisk og dynamisk (effektiv) og dermed får nogle andre tal end de statiske specs i sin konlusion. Jeg kendte ikke denne kilde - og har ikke taget 'den som den første eller bedste.' Min kilde er som så ofte Andrew Rice: https://www.andrewricegolf.com/andre-rice-golf/2011/03/clubs-too-upright-too-light Jeg anser Andrew Rice for at være en god kilde til mange gode oplysninger. Hvis vi nøjes med at lægge de specs frem, som LHW har lagt frem, så ser vi, at LHW konkluderer forkert på baggrund af tallene. LHW skriver direkte, at der skal lægges 7 grader til til på 3-jernet - og så kommer han fra 57,2 til 64,2. Og skriver endda selv, at det svarer til dagens PW... Det er godt nok langt fra den almindelige antagelse om, at Ben Hogan havde flade lie angles. Nu er 3-jernet jo nærmest opret i LHWs eksempel. Hvis det er rigtigt, så vil jeg give jer ret i, at Andrew Rice ikke ved, hvad han skriver om. Hvis derimod de 7 grader skal i spil - således som Andrew Rice mener, som grundlag for hans artikel - så skal man da tage specs for et jerns lie angle fra i dag og trække 7 grader fra. Så får vi flade lie angles - og kun ved at trække fra. Uanset om det er 1, 2 eller 4 eller 7 grader, man vil gøre det fladere. Det er fratrækningen, der er det afgørende. Ud af din tekst, Osholm, kan jeg da også se, at du trækker fra, når du vil gøre lie angles fladere. Mange venlige hilsener til jer begge Søren
 6. Fejl i flade lie angles Hej @Golfkid. Du har ret med 1-jernet. Problemet i denne diskussion har blot været, at netop 1-jernet har fået så stor betydning på grund af det billede, som også Andrew Rice viser i sin artikel. Men jeg kan nu se på baggrund af din kommentar om 1-jernet, at LHW ikke forstår forskellen på flade lie angles og oprette lie angles, og derfor kommer der så mange misforståelser ind over. Hele diskussionen går jo på, at Ben Hogan havde ekstremt flade lie angles – 7 grader - men se, hvordan LHW svarer her i debatten: ”Jeg viser til hvorfor det ikke er rigtigt at Ben Hogans JERN er 7 grader upright.” (LHW) ”Upright” er direkte modsat af fladt. Umiddelbart en skrivefejl? Men tydeligere bliver LHWs fejlagtige opfattelse af lie angles, når der sættes tal på: ”Du vil så med selvsyn kunne se, at der IKKE kan hevdes at Hogan havde lievinkler 7 grader fladere på sine jern end hvad der er normalt som dagens "standard", for det typiske er altså et #3 jern med 60 lie, og en PW med 64 lie. Starter du fra #1 jernet med 54.6 grader iflg bloggen, så er altså påstanden at dette er 7 grader fladere end dagens standard, som så skulle blive 54.6 + 7 = 61.4 grader på et #1 jern, men 61.4 er altså et 4 eller 5 jern idag. Tag så start fra Hogans 3 jern som er målet til 57.2 og læg til 7 grader og vi har 64.2 grader, da taler vi dagens PW (64.0) , eller prøv dig fra Hogans PW på 62.5 og læg til 7 grader og vi har en påstand om at dagens PW er 69.5 grader, men det er jo de specs som Dechambeu benytter, og de er ikke i nærheden af det normale eller "standard", den ligger kun 1.5 grader over Hogan på de 64.00" (LHW) Vi ser i LHW’s tekst, at han tror, man får flade lie angles ved at tilføre grader. LHW tror på grund af den fejl, at Ben Hogan’s jern, hvis de skulle være flade, skal tillægges 7 grader. Derfor ser vi, at LHW mener, at påstanden om1-jernet hos Ben Hogan er 61,4 grader, men så bliver det jo opret og ikke fladt. Så det er helt galt. Det er ganske enkelt forkert. Det er jo lige omvendt. Man går ned i gradtal for at få flade lie angles. Derfor ender LHW jo også med på det nærmeste at sammenligne Ben Hogan’s ekstremt flade lie angles med DeChambeau’s lige så ekstremt oprette lie angles. ”Det et er jo de specs, som DeChambeau benytter…” (LHW) Og de passer naturligvis overhovedet ikke med Ben Hogan’s jernmed flade lie angles. Ben Hogan’s 1-jern får LHW med sin ”udregning” til at ligne et 5-jern i dag, og det er jo altså meget, meget langt fra det, der er emnet i debatten, nemlig at Ben Hogan havde 6 -7 grader under nutidens standard. Hvis et 5-jern i dag er på ca. 60 grader, var Ben Hogan’s ca. 53 grader. Det er det, både Andrew Rice og 3jack påpeger i deres artikler, hvor især Andrew Rice jo mener, at vi alle ville kunne blive bedre med et fladere sving. Det er svært at forstå, at en clubfitter som LHW, der har så travlt med at se fejl, hvor der ingen er, selv kan tage så meget fejl af lie angles. Jeg lagde først mærke til LHWs fejl, da jeg læste debatten igen på grund af din kommentar om 1-jernet. Tak for det, @ Golfkid. Det er altid godt med nye øjne. Venlig hilsen Søren
 7. LHW og kilder – og en video af Ben Hogan’s sving med angivelse af lie angles. Hvorfor er LHW pludselig så opsat på at ”bevise” at Ben Hogan ikke havde flade lie angles? Måske det hænger sammen med LHWs fejlagtige kritik af min blog, hvor LHW påstår, at svinget ikke har betydning for lie angles, og at lie angles ikke har betydning for svinget. ”Især tilsving/tilbagesving har direkte betydning for lie angle," (Min blog) ”- Lie angle ved impact er det vi skal bryde os om, intet andet, så hvordan spilleren kommer der til, har ikke noget med sagen at gøre.” (LHW) Imidlertid ser vi, at Ben Hogan havde flade lie angles, og at han groundede køllehovedet ved at lade det være 5 grader åbent med tåen bagud og godt op i luften. Betyder det noget for tilbagesvinget og tilsvinget? Ja, det mener jeg i min blog med Tutelman m.fl. - og nu også Andrew Rice og 3jack som kilde. Hvorfor fremviser LHW kun én ud af to tabeller fra 3Jack, LHWs egen kilde? Og hvorfor ikke tage den tabel med, hvor 3jack konkluderer, at Ben Hogan effektivt (dynamisk) havde op til 7 grader flade lie angles på jern, og at det skyldtes skaftlængden (WTF), som netop har betydning for svinget – og hvordan spilleren kommer til impact. LHW tror ikke på sin egen kilde. 3jacks konklusion er forkert… Men hele 3jack’s artikel er jo meningsløs, hvis konklusionen fjernes. http://3jack.blogspot.dk/2012/07/ben-hogans-true-equipment-specifications.html Og hvis 3jack skulle tage fejl: Hvorfor vælger LHW så den kilde som argument til sin påstand? Hvorfor ikke vælge en anden kilde, hvor det hele var rigtigt? Vi ser 3jacks opbygning af artiklen. Først oplægget med tabeller osv. Derefter: ”So what do we see?” Det springer LHW over i fotocitatet fra sin egen kilde. Og dermed ser vi ikke den anden og langt vigtigere tabel, som følger efter ”So what do we see?” For her kommer en tabel, der viser, at Ben Hogan’s 1-jern var 7 grader fladt – og med skaftlængde som argument. LHW er også nedladende over for Andrew Rice’s konklusion, som LHW mener er hentet fra 3jacks blog: (Det er den ikke. Andrew Rice's kilde er Bradley Hughes) ”…da han åbenbart har hentet fra den samme blog, men den er altså bevist fejl.” Hvem har bevist det? Hvem har bevist, at der er en fejl i en blog fra 2012? Tværtimod er videoen et ganske godt bevis på, at Andrew Rice, Bradley Hughes og 3jack ved, hvad de taler om. https://www.youtube.com/watch?v=wfEtoE9Xf9w Læg mærke til tallene for lie angles: 5 jernet har lie angle på 52 grader!!! Det passer meget godt med, at 1 jernet på fotografiet er omkring 51 grader. Alting passer sammen. Hvis vi sammenligner Ben Hogan’s 5-jern med LHWs tabel fra Titleist kan vi se en forskel i lie angle på 10 grader!! Det er endda mere end 7 grader… Er videoen en troværdig kilde? Jeg ved det ikke – men jeg ved i hvert fald så meget, at den ikke modsiger Andrew Rice og 3jack’s konklusioner. Tværtimod. Nu har vi i hvert fald ganske mange enslydende kilder. LHW burde vide, hvis han læste sin egen kilde, at de omtalte specs er fra et sæt fra 1953. Ben Hogan spillede også før 1953. Ud af 64 turneringssejre er de 58 endda fra før 1953! ”…som dokumentation der jeg sammenligner specs for hans 1953 set, det året han vant mest” Igen skriver LHW noget direkte forkert: Det rigtige er: I 1953 vandt Ben Hogan 5 gange. I 1946 vandt Ben Hogan 13 gange I 1948 vandt Ben Hogan 10 gange. Storhedstiden er fra 1940 – 1948. For god ordens skyld: Det er rigtigt, at Ben Hogan vandt tre majors i 1953 – blandt andet The Open. Men før den tid lå PGA Championship samtidig med The Open. Ben Hogan har derfor kun deltaget én gang i The Open. Men 1-jernet, som blev fundet mange år senere er fra 1950. Og det er omkring 51 grader fladt, som vi kunne se på billedet. Men LHW mener, at billedet er fup og baseret på klip og lim. Måske – men igen: det modsiger ikke de øvrige kilder og konklusioner. Det berømte 1-jern blev stjålet i 1950. Og nej, endnu engang: Ben Hogan’s 1-jern var ikke et driverjern, som LHW påstår. Det er også forkert. Ben Hogan brugte sit 1-jern fra fairway. Og gjorde det – i 1950. Et af golfhistoriens mest berømte golfslag - med en mindeplade på fairway! Om Ben Hogan havde 5, 7 eller 10 graders flade lie angles. Hvad betyder det? Hvorfor bruger LHW mange indlæg på dette emne? 7 grader betyder noget for mig, fordi jeg har tillid til min kilde Andrew Rice. Jeg kunne ikke engang drømme om at være i tvivl om noget, denne ekspert har skrevet. Jeg har skrevet 4 blogs, hvor Ben Hogan er nævnt. Og der kommer flere. Selvfølgelig. Ben Hogan er noget helt, helt specielt. Andrew Rice’s konklusioner – og også 3jack’s - siger med al tydelighed i modsætning til LHW i den fejlagtige kritik af min blog, at lie angle også påvirker svinget. Og det er det, der er det interessante i Andrew Rice's artikel. Kan vi som klubgolfere spille bedre med et fladere sving? Det er det, der gør lie angle interessant.
 8. Hi @osholm Jeg ved ikke ret meget om det tekniske og kan slet ikke besvare dit spørgsmål. Du ved meget mere om den slags, end jeg gør. Det kan jeg se på dine indlæg. Jeg læser faktisk alle dine indlæg. Jeg er 100% afhængig af mine kilder. Jeg forsvarer derfor disse kilder til min blog - og det er blandt andet - Tutelman, Tom Wishon, Ed Mitchell og Andrew Rice. (Jeg har nævnt Ben Hogans flade lie angles i fire blogs). Jeg tror, de fleste kan forstå, at hvis jeg får kritik for at bruge disse meget anerkendte eksperter, så kan jeg lige så godt stoppe min blog, for så har jeg ingen mulighed for at nærme mig tekniske spørgsmål. I de sidste indlæg fra LHW lyder det nærmest, som om det er noget, jeg har fundet på i min fantasi, at Ben Hogan havde 7 grader flade lie angles... Hvad med dig, Osholm. Tror du heller ikke på Andrew Rice? Eller på de dynamiske tal, som 3jack viser i sin tabel? Måske kan du med din viden om udstyr gennemskue, hvordan han kommer frem til de samme tal, som også Andrew Rice når frem til? Efter min mening er Andrew Rice en af de mest vidende og anerkendte eksperter inden for golf. LHW har bragt ham ind i debatten, fordi LHW betvivler Ben Hogan's 7 grader flade lie angles. Derfor fremlægger jeg naturligt Andrew Rice som min kilde, når LHW betvivler, at Ben Hogan havde 7 grader flade lie angles. Jeg har mere end almindelig tillid til Andrew Rice. Jeg synes, han er fremragende til at forklare vanskelige problemstillinger.
 9. Mener LHW, at Andrew Rice skriver vås? FLAT LIE ANGLES - The Reason and Logic Of The Greats I know from personal experience in a question asked directly to Lee Trevino that he used clubs that were at least 3 degrees flat in lie angle from the old standard. Doug Sanders also informed me in the interview I recently did with him (on page 2) that he had his clubs flattened down so the toe sat down and the heel would never strike the ground first. If we look at Ben Hogan's club that is in USGA Golf House Museum it is close to 6 or 7 degrees flat in lie angle when compared to clubs of the same length and loft of today. Læg mærke til den sidste sætning: Det er fra USGA Golf House Museum - og tæt på 6 og 7 grader fladt - sammenlignet med køller ... i dag. Ikke blot én. "Og klip og lim?" Mon ikke Andrew Rice ved, hvordan man måler en kølle? Og billedet er fra Golfwrx - fusker det forum? Og "driver jern?" Et af golfhistoriens mest berømte golfslag er fra US Open 1950, hvor Ben Hogan fra fairway slog sit 1-jern til green - og omspil, som blev vundet! Driverjern? Lee Trevino sagde om slaget: "Stå midt på fairway med et 1-jern... Selv Gud kan ikke slå et 1-jern..." Og det var, som Andrew Rice skriver - og måler - 7 grader fladt! Det er meget, meget påfaldende og ekstremt fladt - og derfor er det interessant. Ben Hogan's 1 jern var bestemt ikke et driverjern. Det er forkert. Og billedet af et 1-jern? Om det er fra 1938 eller fra 1953... Hvad har det med sagen at gøre? Historien om Ben Hogan drejer sig alene om, at en af golfhistoriens største spillede med meget flade lie angles. Det er tankevækkende og kan måske give os alle nogle gode ideer. Andrew Rice skriver det i overskriften: The Reason and Logic Of The Greats. Det er vel ingen hemmelighed, at jeg henter mit stof til min blog fra tilgængelige kilder på Nettet og i bøger osv. Efter mine bedste begreber er Andrew Rice en af de mest respekterede eksperter inden for golf, og jeg synes, han har fat i en god pointe; især, da en anden af de store ball strikere Lee Trevino også havde fladere lie angles end normalt. LHW kan skrive, at han er uenig i, at flade lie angles skulle betyde noget. Det er fair nok. Hvorfor bruger LHW en kilde som 3jack, når LHW bagefter siger, at konklusionerne er forkerte? Det er da ikke nogen særlig god kilde at hive frem? LHW skriver en forkert tekst. Ingen har talt om, at Ben Hogan's jern var 7 grader upright. Ben Hogan's jern var med flade lie angles. Jeg skriver som de fleste andre med "..." når det er citater og '...' når tekst gengives i referat. Det er svært med citater her på siden: Vi kan også se på Pastorius gengivelse, at to citater er faldet ud. Til Osholm Du har ret i din kritik. Jeg ved ikke ret meget om udstyr og er derfor tvunget til at bruge kilder, når jeg synes, der ligger en pointe i, at nutidens golfkøller har mere oprette lie angles end datidens. Måske får vi hurtigere lært spillet, men mange af os går i stå og kan ikke komme videre. Der er faktisk en meget stor debat på Nettet om dette forhold. Min kilde til Ben Hogan er blandt andet Andrew Rice, men mange, mange andre har også skrevet om Hogan's flade lie angles. Faktisk jo også en interessant pointe 3jack har, når han vurderer sættet ikke blot statisk, men dynamisk. I hvert fald påfaldende med de store udsving i artiklens tabeller. 1-jernet er mere interessant end sandjernet på grund af Ben Hogan's fantastiske slag på 72. hul ved US Open i 1950. I øvrigt lytter jeg meget til kritik - faktisk tænkte jeg på dig for nylig, fordi du med din kritik af en blog nævnte MOI, som jeg intet anede om. Jeg læste nogle gode artikler af Tom Wishon og bestilte derefter en MOI matching. Jeg synes, det er fremragende "nye jern," jeg har fået. Det var en berettiget kritik, du kom med. Og tak for det. Det er derfor, VMG ofte er et formidabelt godt forum. Her får vi gode oplysninger fra dig og andre. Og de gode spillere som @Golfkid, @Mr.SwingKing og @Nålen med flere er utroligt åbne og oplysende om deres tilgang til spillet. Det kan vi alle lære af, og jeg bruger konstant tanker om golf fra VMG til mine blogs. Først i dag så jeg, at man kunne være donor. Pinligt, når jeg selv har så meget glæde af dette forum. Venligste hilsener Søren
 10. LHW - nu også med citatfusk Hermed siger LHW, at det er usandt, hvad jeg skriver og han fremviser en tabel: Her ser vi, at LHW ikke ved, hvor 'oplysningerne om Ben Hogan's lie angles kommer fra' - men læg mærke til konklusionen, som siger alt om LHWs indstilling til oplysninger: "men rigtigt er det ikke..." Det er direkte debat-ødelæggende at skrive: "rigtigt er det ikke." Igen er det en påstand helt uden argumenter. Blot: "rigtigt er det ikke." Det er det samme om og om igen i debatter med LHW.: LHW ved som påstande - uden at vide noget - at "rigtigt er det ikke." Prøv selv at læse LHWs kritik af min blog igen. Det er kun LHWs egne påstande over for mine, der er baseret på kilder - som vi kunne diskutere, men - "uden at vide hvor oplysningerne kommer fra" - og konkluderende: "rigtigt er det ikke." Men LHW har jo ret - det siger han selv... Har LHW så ikke ret i, at "det er for dumt" at jeg ikke tager imod hans hjælp til min blog? For dumt? Døm selv: LHWs hjælp kan ikke anvendes på golf.dk. LHW har simpelthen uret - og det værste er måske, at han fusker med kilder og citater - til egen fordel. LHW viser en tabel fra fra 3Jack Golf Blog. Men LHW undlader behændigt at vise den egentlige tabel med konklusionen, som står nederst i artiklen på den pågældende blog: Se selv :http://3jack.blogspot.dk/2012/07/ben-hogans-true-equipment-specifications.html Det er citatfusk kun at tage præmis uden konklusion. På billederne kan man se, Ben Hogan's virkelige lie angles - både fra 3Jack og fra Golfwrx. Vi ser, at Ben Hogan's 1-jern er 7 grader fladt - og ikke nok med det det, vi får en forklaring, som er direkte i modstrid med LHWs. Vi ser nemlig, at skaftlængden i høj grad er et parameter. Og i direkte modstrid med LHWs påstande om, at 'lie vinkel kun skal vurderes i impact og intet har med skaftlængde, skaftvægt, Flex og køllehovedvægt at gøre - ja, ikke engang svinget kan påvirke lie angle' - ifølge LHW - men imod alle eksperter... Se også det virkelige billede af Ben Hogan's 1-jern - og det er endda taget fra Golfwrx, hvor LHW siger, at han har 1 million læsere. Hvorfor bruger LHW ikke det medie som kilde? Vi ser, at 1-jernet er 51 grader. Akkurat, som der står nederst i den artikel, som LHW fremviser "lidt af" - det lidt, som LHW kan bruge for at få ret, når han har uret. "...og lidt om Ben Hogans jern, jeg ved ikke hvor oplysningen om 7 grader flad vs dagens standard kommer fra, men rigtig er det ikke,.." (LHW) Nu ved LHW, hvor jeg har mine oplysninger fra: Og jo, LHW: igen igen igen: Det er rigtigt - selv om du siger, det ikke er rigtigt...
 11. LHWs tre forklaringer ødelægger debatten Det er umuligt at skrive et svar på LHWs sidste indlæg. Inden vi går videre med debatten om LHWs fejlagtige kritik af min blog og det meget voldsomme personangreb (’For dumt… mytespredende – fejlfyldt - vås, - og min blog skal lukkes på golf.dk’), er det derfor nødvendigt at få afklaret et spørgsmål. LHW opererer nemlig ikke blot med én forklaring på en forfejlet fitting, men med tre forklaringer, hvorefter LHW bruger elementer fra alle tre forskellige forklaringer på kryds og tværs i sit indlæg. Det ødelægger debatten om de talrige fejl i LHWs kritik af min blog. Det er et enkelt spørgsmål til LHW: Hvilken af nedenstående forklaringer er den rigtige? Alle tre kan ikke være rigtige på samme tid. Det kan ikke være rimeligt, at nogen på VMG bruger tre forskellige forklaringer i en debat. LHWs første forklaring: https://www.vildmedgolf.dk/topic/4021-diablo-forged-jern/?tab=comments - comment-14036 ”Fejlen er jo min.” - ”…jeg kom til at lave fejl… og bommer godt og grundigt på flex” – ”indse … man har dummet sig” og ”Fejlen er jo min” (LHW) LHWs anden forklaring: https://www.vildmedgolf.dk/topic/6507-loftlie-fitting/?tab=comments#comment-40655 ”…ikke lievinkelen som er fejl… … men swinget…” Herefter ”…skulle (spilleren) være fri for at korrigere med outside ind for og slå lige ud.” (LHW). LHWs tredje forklaring: ”Fejlen … var spillerens swing i kombination med lie board” og 2 grader opret ”skulle tvinge han til at kompensere den anden vej (fra voldsomt outside ind til indside out)” (LHW 13.8.) Læs selv trådene ovenfor. Tre forskellige forklaringer på den samme fejl i en fitting. Hvem kan skrive et sagligt indlæg mod tre forskellige forklaringer? Det er to for mange og utroværdigt. Især nummer to er utroværdig: Spilleren skulle være fri for at korrigere med udefra-ind for at slå lige ud. Hvordan i alverden kan man være FRI for at korrigere MED sin svingfejl for at slå lige ud ??? Vi ser også, at teori og praksis er forskellig hos LHW: ”… Custom fitting betyder tilpasset kunden… (LHW) ,Men i praksis: Spilleren skal tilpasse sig udstyret og derfor bliver han ”sendt hjem med 2 grader upright.” Og de 2 grader ”skulle tvinge han til at kompensere den anden vej…” Udstyret skal tvinge spilleren… Men custom fitting betyder vel også i praksis, at udstyret skal tilpasses spilleren (???) Heller ikke den næste forklaring er særligt god: I nummer tre forklaring påstår LHW overraskende, at lie board har noget af skylden (???) Det er dog testen på lie board, der lægges til grund i alle forklaringerne: “… men de (jernene) blev IKKE justeret 7 grader up, det kan man ikke, …” (LHW) Ben Hogan kunne blive custom fittet og få ændret 7 grader i forhold til nutidens standard, fordi han vidste, at lie angle starter ved skaftlængden. (WTF). Eller skulle vi have givet ham 2 grader og således ”tvunget ham til at kompensere…???” Så havde vi sagt: Ben Who? Kender LHW ikke skaftlængdens betydning for praktisk club fitting? ”…for golfudstyr er LÆNGDEN det absolut vigtigste parameter.” (LHW) Men dette vigtige parameter nævnes ikke med et ord i LHWs tre forklaringer. Det er ellers simpelt nok: Et 3-jern og en wedge har forskellig længde og forskellig lie angle. De to nye forklaringer på den fejlagtige fitting giver også LHW teoretiske problemer i debatten, men LHW løser igen problemet med en ekstra forklaring: ”Fejlen … var spillerens swing…” (LHW i forklaring 2 og 3) Mere end halvdelen af LHWs kritikpunkter af min blog har tilknytning til den dynamiske fitting: sving/lie angles, og LHWs nye forklaringer om sving som fejlkilde for lie angle giver direkte min blog (og Ed Mitchell) ret. Men LHW har igen en bortforklaring parat: ”Hvad som påvirker lie vinkelen var ikke tema.” (LHW) ??? Ikke tema ??? Her er, hvad LHW skrev i sin kritik, hvor ”ikke hvordan…” henviser til min blog: ”Lie angle ved impact er hvad der teller, ikke hvordan det ser ud i opstilling eller swing” (LHW) Men nu: ”Hvad som påvirker lie vinkelen var ikke tema.” (LHW) LHW har selv valgt temaet fra min blog for at kunne kritisere, hvorefter han påstår, at det ikke er tema, når det viser sig, at han har uret. LHW må nu vælge en af sine tre forskellige forklaringer, inden vi går videre i debatten. Det er for let blot at kunne henvise til tre forskellige forklaringer, og det ødelægger debatten og er utroværdigt, hvis man ikke vil stå ved én og kun én forklaring.
 12. LHW uden svar. Allerførst: det praktiske eksempel med lie angles og flex er ligegyldigt. Det viser kun, at LHW også laver fejl, og at det derfor er utroværdigt, når LHW kritiserer OEM og golfforretninger for at lave fejl. At kritisere andres fejl har én og kun én præmis: At man ikke selv laver fejl. Eksemplet er ligegyldigt, men det indeholder et teoretisk spørgsmål. Hvorfor svarer LHW ikke på det teoretiske spørgsmål, som mit indlæg rejser? Det er jo det, der er det væsentlige: Kan en 7 graders fejl på lie angle (og dermed på impact!) opstå som følge af fejl på flex? Havde det ikke været på plads at svare: Ja, fordi… eller Nej, fordi… LHW ved, hvorfra jeg har min forståelse for emnet: Skaftlængde, skaftvægt & flex samt køllehovedvægt har betydning for lie angle. (Ed Mitchell) Jeg er endda stolt over "næsten-at-kende-en" der er blevet fotograferet sammen med Ed Mitchell! Hvis vi ser på en golfkølle, ser vi en vægtstang. En vægtstang har et balancepunkt. Lad os nu antage, at vi bukkede lie angle på jernet. Hvad sker der med balancepunktet, når vi forkorter eller forlænger i den ene ende? For det er jo det, der sker, når vi bukker lie angle. Vi forkorter eller forlænger hele vægtstangen, og balancepunktet rykkes. Lie angle og balancepunkt er påvist af Ed Mitchell, som endda har forsøgt at opstille tabeller. Eksempelvis, at 3 grader fladere lie angles vil ændre svingvægt med 1 point. Her ser vi, at lie angles påvirker svingvægt, som igen påvirker svinget. Lad os se LHWs påstand som kritik mod min blog (Min blog:” Især tilsving/tilbagesving har direkte betydning for lie angle…") (se henvisning til Tutelman nedenfor) LHWs kritik: - Lie angle ved impact er det vi skal bryde os om, intet andet, så hvordan spilleren kommer der til, har ikke noget med sagen at gøre Altså siger LHW at bløde skafter, der for en kunde udløser for kraftig loading og unloading, ikke har nogen betydning for lie angles ved impact – bortset fra de 7 grader, der bevirkede at tåen styrtdykkede. Endnu mere mærkeligt bliver det, når LHW begynder at medtage ball flight: ”Lie vinkel ved impact ER og forbliver det eneste som har interesse og som kan påvirke ball flight.” Det er forkert. Og igen kan vi lade LHW selv levere beviset: “… 2 grader for flad lievinkel fører bolden 6 meter højre off target line ved 150 meter, og så skal du kompencere med dit swing…” (LHW) Her har vi pointen i min blog i beskrivelsen af svinget i forhold til lie angle. Min blog: Især tilsving/tilbagesving har direkte betydning for lie angle," LHW siger det samme i sit citat, som er direkte i modstrid med det, han hævder i kritikken, for det er klart, at svinget er under indflydelse – og må kompenseres – på grund af forkerte lie angles. Og næsten endnu vigtigere er den indirekte konklusion: Et ikke-kompenseret sving med korrekte lie angles vil IKKE føre bolden skævt af target line. Eller: Et rigtigt sving med korrekte lie angles vil gøre lige bolde lige, mens forkerte lie angles (eks. 2 grader for flad) vil gøre det (ellers) ”lige” slag højre-skævt med 6 meter. LHW skulle have kigget på sin egen tekst om emnet, inden han kritiserede med forkerte påstande. I næstsidste indlæg trækker LHW lidt i land med en uddybende påstand. ”Det jeg omtaler er IKKE hvordan lievinkelen opstår, men hvad Lie vinkelen påvirker” Hvad er det, LHW omtaler? Ingenting. Det er utroværdigt, fordi han - som vi kan se senere - påstår, at lie vinkelen intet påvirker. Alligevel skriver LHW, at han kun omtaler ... "hvad Lie vinkelen påvirker." Men læg mærke til LHWs nye formulering. Hvordan kunne den passe ind i den kritik, som han har givet af min blog? Nu kan vi igen bruge LHWs citat til også at understrege en helt anden del af lie angles indflydelse. Lie angle påvirker nemlig spilleren. Fordi en kompensation for en retning, er en påvirkning. Nogle vil måske læse mere, og jeg kan varmt anbefale Tutelman’s designnotes – læg mærke til en billedsekvens på side 2, hvor vi tydeligt kan se, hvorfor vi skal vurdere lie angle både i tilbagesving og i tilsving. Det er meget, meget overbevisende, ja, så overbevisende, at jeg faktisk tror, de fleste alene på grund af de to billeder vil sige, at min blog så nok ikke er så forkert, som LHW påstår. (www.tutelman.com/golf/design/lie1.php) Men nu ser vi følgende lille tilføjelse hos LHW i et efterfølgende svar. ”Lie vinkel ved impact ER og forbliver det eneste som har interesse, og som kan påvirke ball flight, og lievinkelen som sådan (indenfor hvad et hovede kan justeres plus eller minus) påvirker intet i spillerens swing (mininal påvirkning på ball position og swingplan),” Nu påstår LHW, at svingplan ikke er en del af et sving, eftersom han siger, at INTET er påvirket i svinget, hvorimod der er ”minimal påvirkning” på svingplan. LHW differentierer mellem ”sving” og ”svingplan,” og hvis ikke bliver det utroværdigt, fordi LHW således kommer til at påstå, at ”minimal påvirkning” kan indeholdes i ”intet.” (INGEN påvirkning.) INTET er 0. Intet er ingenting, absolut ingenting. At mene, at ”minimal” som er et særdeles elastisk ord kan være omfattet af ”ingenting,” er forkert.. Og det bliver bedre endnu: ”Søren mener det er fejl ved så å vise til, at flex påvirker lievinkelen, men det er totalt modsat retning (cause and effect vendes om, så vi snakker ikke om det samme, altså er vi ikke på samme siden i bogen i det hele taget.” Læg mærke til, at LHW nu siger, flex ikke påvirker lie vinkelen, men at det er totalt modsat retning: Ergo siger LHW nu, at lie vinkelen påvirker flex, for det er jo i total modsat retning. Intet andet retningspunkt kan dækkes af ”totalt modsat retning.” Kun lie vinkelen opfylder betingelsen i LHWs tekst. Det bliver en modsigelse. Igen ser vi, at lie angles påvirkning faktisk er enorm, men et andet sted siger LHW: at lie angle intet påvirker… LHWs kritik er forståelig, men i sammenhængen med indholdet i min blog bliver den forkert. Som vi ser, er det svært at modbevise påstandene, fordi de kræver alenlange forklaringer. Er flex ikke en del af en spillers sving? Og er det ikke ligegyldigt om det ene påvirker det andet eller omvendt, når man påstår, at de to ting intet har med hinanden at gøre? Jeg opfatter alligevel ”minimal påvirkning” som væsentlig, for det viser, at LHW trods alt har rykket sig i debatten – fra intet til minimal. Små skridt. Jeg vil gerne række hånden frem til LHW og spørge: Kan vi ikke blot blive enige om, at der er uenighed? LHW kunne trække noget fra sine udtalelser om, at i min blog er alt fyldt med fejl og mytespredende vås, og at jeg er for dum osv. Jeg kunne lade være med at fortsætte gennemgangen af kritikpunkterne. Alt kan indeholdes i det fine lille rum, der hedder, 'at vi er uenige.' Jeg har sagt det før: Jeg har respekt for LHW, og jeg accepterer, at jeg ikke har hans niveau - så langt, langt fra. Hvem har det? Jeg tror endda, at jeg i denne debat har bevist, at jeg kender LHWs indlæg særdeles godt, har læst dem og kan huske dem. Men det er ikke rimeligt at blive kaldt for dum. Det er og bliver en provokation. En unødig provokation, som kun får andre til også at begynde at blive personlige. Men alt kan glemmes, hvis der blot var den mindste enighed. Og den enighed kunne være: at vi er enige om at være uenige. Det er umuligt (for mig) at hente et citat ind fra en anden tråd. Her er et link til den pågældende tråd, som LHW efterspørger. https://www.vildmedgolf.dk/topic/4021-diablo-forged-jern/?tab=comments#comment-14036
 13. LHWs fejl og myter Flere har i tråden skrevet om påståede fejl og myter i mine blogs. Ingen er kommet med egne eksempler, så jeg går ud fra, at alle blot henviser til LHWs kritik. LHW er en dreven debattør, og han ved, at indlæg ikke bliver læst grundigt. Derfor gør han det smarte, at han skriver den samme kritik to gange – så fylder det også mere, og det ser ud, som om der er flere fejl: LHW 1: ”Lie angle ved impact er det vi skal bryde os om, intet andet, så hvordan spilleren kommer der til, har ikke noget med sagen at gøre.” Og længere nede: LHW 2: ”… lie angle ved impact er hvad der teller, ikke hvordan det ser ud i opstilling eller swing, så det er først når køllehovedet rammer bolden at lie vinkelen har interesse, da den ikke kan lave noget i andre deler af swinget” Sådan får man det til at lyde som noget mere. Men LHW vender tingene på hovedet. Selvfølgelig har lie angle kun betydning i impact, men det er ikke det, der står i teksten og heller ikke det, LHW forholder sig til i uddybningen. Det, LHW påstår helt fejlagtigt, er nemlig, at det intet betyder, hvordan vi kommer til impact. Det er forkert. Skal vi finde en kilde? Ed Mitchell – eller i hundredvis af hans elever? Ja, lad os bruge en af hans elever som kilde, nemlig LHW selv. På den måde bliver vi fri for at høre LHW-kritik af mine kilder, som vi så sidste gang, hvor LHW var utilfreds med, at jeg brugte Tom Wishon som kilde. Her på VMG kan vi læse, at LHW har lavet fejl på lie angles – endda helt op til 7 grader!! – det skyldtes, at kunden ”loadede” bløde skafter for meget og derfor burde have andre flex. Umiddelbart ville jeg tro, at udvælgelse af skafter til en kunde, måtte være vigtigt i en clubfitting. Det hører vi ofte, især om længden, men også flex har lige som skaftvægt betydning, fordi det har indflydelse på svinget, som igen har indflydelse på lie angles. Akkurat, som jeg fortæller i min blog. I denne kritik af min blog påstår LHW imidlertid, at lie angles intet har med tilbagesvinget eller tilsvinget at gøre. Hvor er det så, man ”loader” skafterne? Er det ikke i svinget med køllen? Jo, selvfølgelig. LHW beviser dermed med sin tekst, at Flex har betydning for lie angles. Skafterne var for bløde og slagfladen styrtdykkede mod tåen! 7 grader forkerte lie angles hos en clubfitter! Det er direkte i modstrid med LHWs ”forklarende” kritik. Vi hører – med LHWs egne ord, - at fejl på flex i skafter gav fejl på lie angles. Hvis vi holder det op mod LHWs kritik af min blog: ”…først når køllehovedet rammer bolden at lie vinkelen har interesse…” og "hvordan spilleren kommer dertil har ikke noget med sagen at gøre..." Nu ser vi, at LHWs kritik er udtalt mod bedre vidende, for fejl på lie angles kan fremkomme ved fejl andre steder. Ed Mitchell siger direkte: Skaftlængde, skaftvægt og flex samt køllehovedvægt har indflydelse på lie angles. Og det bemærker LHW, når han opdager sin fejl på et sæt. Så han ved godt, at det ikke er rigtigt, når han kritiserer min blog og skriver, at det kun er impact, der har interesse, for som LHW nok vil indvende: Ja, men det var ved impact, at han opdagede fejlen… Præcis: For det er i impact, at lie angles som konsekvens i boldtræffet giver problemer, men det er meget andet, der bringer slagfladen frem til impact, der har betydning for lie angles – som Ed Mitchell siger det, og som jeg skriver i min blog. LHW har jo meget, meget travlt med andres fejl, blandt andet mine påståede fejl. Men LHW har selv lavet fejl på et clubfittet sæt, kunne vi se. 2. juni 2017 skriver LHW i et skarpt indlæg om andres fejl: ”Der eksisterer ikke et eneste eksempel på et jernsæt fra OEM der specs er i orden….” Men LHW ved selv, hvordan fejl let kan opstå. Alligevel holder han sig ikke for god til at kritisere andre for fejl.
 14. Mystisk LHW-kritik ”Dette er for dumt, da Søren har fået tilbud om å kontakte mig før han publiserer…” LHW skrev som et argument over for mig 12. maj, at han havde taget otte Master’s degrees. ”… som har studeret det her fag i mere end 5 år på fuldtid før jeg tog mine eksamener i 2010 og 2011, 8 i tallet, master degree på de alle.” Det var et noget aparte argument i en diskussion, men hårdtslående. Selvfølgelig stoppede jeg straks debatten og gav LHW ret, selv om jeg var uenig. Man diskuterer ikke med en person, der har otte magistergrader. De fleste anerkendte clubfittere har vel master diplomer, men mig bekendt har ingen clubfittere som LHW taget endog flere Master’s degrees. Det er bestemt flot og giver naturligvis LHWs ord en særlig vægt i debatter. Men så er det vel også ”for dumt” ikke at tage imod hjælp fra en så kompetent kilde? Årsagen til min afvisning er imidlertid den enkle, at det er en blog, der er skrevet af en klubgolfer – på godt og ondt, som det nu er. De, der kritiserer min blog, ved, at det er en klubgolfer, de kritiserer og ikke en pro eller en universitetsuddannet, styrende ghostwriter. En blog skal om noget være personlig og ærlig. Alt andet er faktisk snyd. At LHW ikke selv kan se det, skyldes alene, at han kun skriver påstande. Alle lægger vel mærke til LHWs særlige stil, hvor han kun sjældent argumenterer, men blot skriver i påstande. (”Dette er for dumt…” ), men LHW skriver ikke, hvorfor det er for dumt. Ikke ét eneste argument. Eller: ”Golf køllen påvirker spilleren mere end spilleren kan påvirke golf kølle.”(LHW) Store ord, men ingen argumenter. Sætningen er alene vendt mod dem, der, som jeg, mener, at i golf er det spillerens evne, der er det primære. Jeg skriver blogs om spillerens indflydelse – også indflydelse på den måde, at spilleren kan gå til en clubfitter og få rettet lie angles osv. Men LHW har mange standpunkter:”Køllen er en død genstand, den kan ikke udføre noget som helst uden din kraft.”(LHW) Den ene sætning er i direkte modstrid med den anden, men vi ser straks, at sætning 2 er den bedste, fordi der er et argument. (Uden din kraft.) Forleden kaldte LHW her på VMG min blog for ”vås på golf.dk.” – det er den blog, som han tidligere roste så meget, at han tilbød hjælp til udstyrsspørgsmål. Nu er det ”vås,” – igen som en påstand og helt uden argumentation. LHWs kritik af min blog er også uden argumentation, og det kan egentlig undre, da viden jo netop burde kunne give argumenter for synspunkter. Alle kan skrive, at ’noget er forkert’ uden begrundelse. Men argumenter kræver viden. ”Nej, dette er en gammel myte, det er IKKE kontakt med noen del av hovedet mod jord før EFTER bolden er afsted…” Er det en falsk forestilling – en myte – at der findes ”tykke slag” eller at spilleren kan duffe et slag? Ikke et ord om bounce, som er den nederste del af et køllehoved. Mit niveau som klubgolfer lige fra 54 i hcp og nedefter har altid indbefattet en risiko for ”tykke slag.” Det er simpelthen mit praktiske og teoretiske udgangspunkt, som naturligvis kommer til udtryk i min blog. Kilderne til ”tykke slag” og til mit udsagn om (risikoen ved) forkerte lie angles er mangfoldige. Striber af bøger, striber af artikler på Nettet. Den bedste kilde vedrørende spørgsmålet om tyk kontakt i forbindelse med lie angle er nok Tutelman (22.5.2017), netop omkring ”Twisting with Ground Contact.” (www.tutelman.com/golf/design/lie1.php) Skulle Tutelman beskæftige sig med myter?
 15. Hej Rosenberg Du behøver ikke undskylde. Det er et godt indlæg, du har skrevet. Mennesker, der hygger sig og har det sjovt. Det er det, golf går ud på. Hilsen Søren
×
×
 • Create New...

Important Information

Ved at bruge forum accepterer du vores Privacy Policy og Terms of Use for brug af siden