Jump to content

Preben Kjær Sørensen

Member +
 • Content Count

  8
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Preben Kjær Sørensen

 • Rank
  Ny bruger

Profile Information

 • Hjemmeklub
  Volstrup
 • Handicap
  24,2
 1. Hej igen! Baggrunden for mit indlæg var, at da jeg læste dit indlæg, hæftede jeg mig ved følgende   "kan ikke se landingsstedet" "vandet er efter træerne" "vi formoder"   I en sådan situation mener jeg, at man er nødt til at spørge sig selv "Kan bolden være andre steder end i vandhazarden": Kun hvis man kan svare NEJ hertil, kan der droppes efter vandhazardreglen. I modsat fald er bolden tabt.   Man kan vel vanskeligt sætte lighedstegn mellem "formoder" og "en kendsgerning eller så godt som sikkert". Eller kan man?   Mit indlæg er ikke skrevet for at gå i petitesser, men mere for at få en snak om fortolkningen af de "kære" golfregler.
 2. Som jeg læser indlægget, er der droppet for bold i vandhazard. For at man kan gøre det, skal det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er endt i vandhazarden. Er det ikke tilfældet - bolden kunne jo være endt i træerne -, er bolden tabt, og der skal spilles en ny fra det sted, hvorfra bolden blev slået i vandhazarden. Sker det ikke, spilles der fra forkert sted med 2 straffeslag til følge.
 3. Tusind tak - regelbogen m.m. er i løbet af quizen også blevet godt slidt.
 4. Nissen Niels og Rudolf er nået til 18. hul. Nissen Niels har spillet sig op, og det er nu helt lige, så nerverne er på højkant. Begge ligger på green i tre slag, og det er Rudolfs tur til at putte først. Det bliver et miserabelt putt, og han må bruge to slag yderligere for at få bolden i hul, hvorfor han ender med en 6’er.   Nu er det Nissen Niels’s tur. Han putter et udmærket putt, som ender 2 cm. fra hullet. SVAR: Herefter ligger Nissen Niels 2 cm fra hullet i 4 slag.   Den kan han ikke misse, så for at vise sin overlegenhed putter han i med den forkerte ende af putteren (dvs. grip-enden) og holer. Nissen Niels jubler over sin 5’er! SVAR: Ifølge regel 14-1 skal bolden rammes med et reelt slag med køllehovedet. Da Nissen Niels bruger putterens grib-ende til at putte med overtræder han Regel 14-1, hvorved han får 2 straffeslag. Det fremgår også af afgørelse 14-1/3, hvoraf det også fremgår, at slaget med den forkerte ende af putteren tæller, og at bolden er spillet i hul, hvorfor hullet er spillet færdig. Nissen Niels har herefter brugt 5 slag og fået 2 straffeslag, i alt 7 slag.   Men…Rudolf mener, at det er ulovligt at putte på denne måde, og at Nissen Niels får to straffeslag og dermed ender med en 7’er.. hvormed Rudolf vinder!   Nissen Niels siger, at det da ikke er noget problem, og tager så bolden op fra hullet og genplacerer den og putter den i hul på normal vis. SVAR: Hvad Nissen Niels herefter foretager sig i form af slag på hul 18 er som udgangspunkt uden betydning for scoren på hullet, da hullet er spillet færdig jf. ovenfor Regel 1-1 (cfr. afgørelser til Regel 1-1). På baggrund af de oplevelser Rudolf har haft med Nissen Niels under runden, kan man vel ikke bebrejde Rudolf, at situationen får ham til at vende den en ekstra gang i relation til golfreglerne f.eks. i relation til Regel 7-2 om øvelse under runden. I den forbindelse må Rudolf dog konstatere, at Regel 7-2 ikke er overtrådt, idet Nissen Niels må øve sig i at putte eller chippe på eller nær ”a)greenen på det hul, der sidst er spillet” jf. Regel 7-2 (cf. afgørelse 7-2/8).    Hvilken score har Nissen Niels fået på hullet? SVAR: 5 slag + 2 straffeslag – i alt 7 slag.
 5. Nissen Niels er i rigtig dårligt nissehumør på ottende hul, for Rudolf fører stort. Drivet bliver derfor skidt, og bolden ender bag et juletræ i noget semirough. SVAR: 1 slag.   Han erklærer den uspillelig med to straffeslag og dropper korrekt fri. SVAR: Regel 28 giver Nissen Niels mulighed for at dømme en bold uspillelig hvor som helst på banen, undtagen når bolden er i en vandhazar. Nissen Niels er imidlertid - for en gangs skyld – lidt hård ved sig selv, idet straffen kun er 1 straffeslag, når han dømmer sin bold uspillelig. 1 straffeslag   Humøret er på nulpunktet og derfor sætter han (inden han slår) sit yndlingsnummer ”Søren Banjomus” på sin iPod og hører ”Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du” under hele resten runden. Det gør ham rolig og i bedre humør… og får ham til at spille bedre! SVAR: Nissen Niels overtræder Regel 14-3 når han bruger et kunstigt hjælpemiddel til at lytte til musik, der gør ham rolig og i bedre humør, og får ham til at spille bedre, mens han slår et slag eller under en længere periode under en runde cfr. afgørelse 14-3/17. Henset til, at Nissen Niels indleverer sit scorekort, kan der ikke være tale om en øvelsesrunde, der ville have stillet ham anderledes i relation til Regel 14-3. Overtrædelse af Regel 14-3 medfører diskvalifikation af Nissen Niels.   Han slår derfor et fantastisk slag, og bolden ender på green to meter fra hullet! Sådan – nu kører det! SVAR: 1 slag.   Det er i mellemtiden begyndt at sne lige så blidt, og der er et tyndt lag sne på green. Inden han putter fjerner han lige så forsigtigt den sne, der ligger på puttelinjen. SVAR: Sne er jf. definitioner enten tilfældigt vand eller løs naturgenstand efter spillerens valg. Spørgsmålet er herefter, om Nissen Niels skal orientere Rudolf om sit valg, eller Nissen Niels blot ved sin handling på green indikerer, hvilket valg han har truffet. Jeg har imidlertid ikke evnet at finde en løsning herpå i Reglerne eller afgørelser.   Hvis Nissen Niels vælger, at sne er tilfældigt vand.: Det vil ikke hjælpe Nissen Niels, da hele greenen må anses for at være dækket af et tyndt lag sne. Ved dette valg har han kun mulighed for at tage et ”frit” drop for tilfældigt vand, og det løser jo ikke hans problem med sne på greenen. Samtidig må han ikke fjerne det tilfældige vand jf. Regel 16-1a cfr. afgørelse 16-1a/1.   Hvis Nissen Niels vælger, at sne er en løs naturgenstand: Ved dette valg må Nissen Niels fjerne den løse sne på puttelinjen jf. Regel 16-1a cfr. afgørelse 16-1a/8 og 16-1a/9 – Nissen Niels fjerner sneen forsigtigt.   Da Nissen Niels forsigtigt fjerner sneen på puttelinjen, er det min opfattelse, at han overfor Rudolf har tilkendegivet, at han har valgt at anse sneen på greenen for en løs naturgenstand, og hans handling medfører derfor ingen straf.   Han putter… og bolden ryger i hul!! Han noterer en 5’er og scorekortet bliver senere indleveret med denne score. SVAR: 1 slag.   Hvad er hans score på hullet? SVAR: Hvis der ses bort fra diskvalifikationen har Nissen Niels spillet i hul på hul 8 med 4 slag i stedet for 5 slag, som Nissen Niels har anført for hullet på sit indleverede scorekort. På trods heraf bliver Nissen Niels`s score på hul 8 5 slag jf. Regel 6-6.d ”Hvis han indleverer en score – for hver enkelt hul -, der på noget hul er højere end den faktiske score, bliver den indlevere score stående”.   Nissen Niels kan ikke hæfte lid til, at komiteen finder fejlen i og med, at komiteen alene er forpligtet til at kontrollere sammentællingen af scorer jf. Regel 33-5.   Konklusion: Diskvalifikation for at lytte til musik under spillet. Ses der bort fra diskvalifikationen, er hullet spillet i 4 slag
 6. Nissen Niels står på teestedet til første hul på Nissekøbings egen bane, Nübker. Niels skal spille en runde golf med sin bedste ven, Rudolf. Stemningen er noget nervøs på første teested (par-4 hul), hvor Nissen Niels skal til at slå ud. Hele Nissekøbing er mødt op for at følge den traditionsrige dyst, så der er hundredevis af nisser omkring teestedet. Der er helt stille. Ikke en vind rører sig. Nissen Niels stiller sig op og tee’er bolden op. Han tager sin stance og placerer køllehovedet bag bolden. Nu skal han slå et perfekt slag. Den skal have fuld gas. Han svinger køllen tilbage og svinger derefter alt, hvad han kan fremad. Efter gennemsvinget kigger han frem. Han kan ikke umiddelbart se nogen bold. Han kigger ned. Ups, den ligger stadig på tee’en. Nissen Niels bliver ikke mindre nervøs af dette. 1. SLAG JF. DEFINITIONEN FOR ”SLAG”. Han stiller sig op igen til bolden med rystende hænder… nu SKAL han bare ramme bolden denne gang. Han svinger køllen tilbage. Lige da han skal til at svinge fremad, ser han ud af øjenkrogen en bold trille lige hen foran hans bold. Det er Rudolf, der – helt tilfældigt – har tabt en bold ud af lommen, og som så er trillet hen mod Nissen Niels. Nissen Niels kan ikke nå at stoppe slaget, men bliver helt distraheret og topper derfor bolden, som ryger 125 meter frem og ud til højre. • Det er ikke fair, siger Nissen Niels. • Det må du undskylde, siger Rudolf. • OK, men efter ret og rimelighed så må jeg jo naturligvis slå mit slag om uden straf, siger Nissen Niels. 2. SLAG. NISSEN NIELS KAN IKKE EFTER REGEL 1-4 ”RET OG RIMELIGHED” FÅ ADGANG TIL AT SLÅ SLAGET OM. FORSTYRRELSE ER EN ALMINDELIG FORETEELSE, SOM NISSEN NIELS MÅ ACCEPTERE. DEC 1-4/1. Nissen Niels tager derfor en ny bold op af lommen, tee’er den op og slår et slag til den. Et flot slag, og bolden ender midt på fairway, 250 meter fremme. 3. SLAG. STRAFFESLAG: 2. JF. REGEL 15-2 HAR NISSEN NIELS ERSTATTET EN BOLD, HVOR REGLERNE IKKE TILLADER DETTE. ERSTATNINGSBOLDEN BLIVER BOLDEN I SPIL, OG NISSEN NIELS SKAL SPILLE HULLET FÆRDIG MED ERSTATNINGSBOLDEN. NISSEN NIELS MÅ TAGE 2 STRAFFESLAG. NISSEN NIELS ER NU OPPE PÅ 3 SLAG + 2 STRAFFESLAG, I ALT 5 SLAG. Nissen Niels går tilfreds op mod sin bold, hvor han jo nu skal slå sit andet slag. Han samler undervejs lige den første (toppede) bold op, og lægger den i lommen, hvor den forbliver under resten af hullet. NISSEN NIELS KAN ROLIGT SAMLE DEN ”TOPPEDE” BOLD I OG MED DEN ER UDE AF SPIL JF. OVENFOR OM ERSTATTET BOLD. Da han er nået op til bolden på fairway, ser han en driving range bold, som ligger fem meter foran hans bold, lige i spillelinjen. Han går hen til den og med én hånd tjatter han lige til den, mens han går, så den ryger tilbage på driving rangen – han gør det for at rydde op på banen. • Hov hov hov, siger Rudolf. Det var altså ikke så godt. Der brugte du lige syv slag: Et slag for at slå til en forkert bold efter Regel 15-3, tre straffeslag efter Regel 11-7 for at slå et øvelsesslag og tre straffeslag efter Regel 36 for at forbedre din spillelinje. SITUATIONEN BRINGER REGEL 7-2 I SPIL – ØVELSESSLAG UNDER RUNDEN. DETTE, AT NISSEN NIELS MED ÉN HÅND TJATTER TIL BOLDEN ER JF. DEFINITIONEN FOR SLAG IKKE ET SLAG. NISSEN NIELS BEGÅR DERFOR IKKE NOGET REGELBRUD JF. OGSÅ DEC 7-2/5. RANGE-BOLDEN ER EN FLYTBARFORHINDRING, SOM NISSEN NIELS MÅ FJERNE SELVOM DEN LIGGER PÅ SPILLELINJEN JF. REGEL 24-1A CFR. REGEL 13-2. RUDOLF ER TILSYNELADENDE HELLER IKKE FOR GODT ORIENTERET OM GOLFREGLERNE. VED SPIL AF EN ERSTATNINGSBOLD SPILLER NIELS NISSEN IKKE EN FORKERT BOLD, DET FREMGÅR TYDELIGT AF REGEL 15-2, ENDVIDERE FINDES REGEL 11-7 OG 36 IKKE I GOLFREGLERNE. Nissen Niels bliver noget nervøs, da Rudolf er rigtig god til reglerne. Han går alligevel tilbage til sin bold, og slår et flot slag; bolden ender på green, ca. 10 meter fra hullet. NISSEN NIELS HAR NU BRUGT 4 SLAG OG HAR FÅET 2 STRAFFESLAG = 6 SLAG. Da de kommer frem til green markerer Nissen Niels sin bold med en pebernød. Derefter løfter han bolden og står lidt i sine egne tanker. NISSEN NIELS FORETAGER IKKE NOGET REGELBRUD VED AT ANVENDE EN PEBERNØD SOM BOLDMARKERINGSMÆRKE. NOTEN TIL REGEL 20-1 ER EN ANBEFALING AF, HVORDAN MAN HELST BØR MARKERE EN BOLD, OG DER ER INGEN STRAF FOR IKKE AT HANDLE I OVERENSSTEMMELSE MED NOTEN JF. OGSÅ DEC 20-1/16. Pludselig får han øje på en dejlig pebernød på green og spiser den! Uhmm! Der går dog ikke lang tid, før han kommer i tanke om, at det var den pebernød, han havde brugt til at markere bolden med! Ups, tænker han, og tager en anden pebernød frem og lægger den på samme sted, som den første havde ligget. NISSEN NIELS OVERTRÆDER REGEL 20-1 OG FÅR ET STRAFFESLAG. DER ER EFTER MIN VURDERING IKKE TALE OM EN TILFÆLDIG FLYTNING AF BOLDMARKERINGSMÆRKET. ENDVIDERE SKAL DET BEMÆRKES, AT REGEL 20-1 KRÆVER AT BOLDENS POSITION MARKERES, FØR DEN LØFTES, OG FORUDSÆTTER, AT BOLDMARKERINGSMÆRKET BLIVER PÅ PLADS, INDTIL BOLDEN ER GENPLACERET. UDLEDT AF SVARET I DEC 20-1/5.5 NISSEN NIELS HAR NU BRUGT 4 SLAG OG HAR FÅET 3 STRAFFESLAG = 7 SLAG. Det er Rudolfs tur til at putte, men da Nissen Niels’s pebernød ligger i Rudolfs puttelinje, beder Rudolf ham lige om at markere den et par puttehovedlængder ud, hvilket Nissen Niels gør. Da Rudolf har puttet, har Nissen Niels glemt alt om, at pebernødden var blevet markeret ud, så han placerer blot sin bold ved pebernødden og putter derfra. Puttet går ikke i hul. Da han går frem mod bolden, kommer han pludselig i tanke om fejlen. NISSEN NIELS GLEMMER, AT HAN HAR ”MARKERET SIN BOLD UD” OG DERFOR SKAL ”MARKERE TILBAGE” INDEN HAN PUTTER. KONSEKVENSEN HERAF BLIVER, AT NISSEN NIELS FÅR 2 STRAFFESLAG FOR AT SPILLE FRA FORKERT STED JF. REGEL 20-7C.. NISSEN NIELS HAR NU BRUGT 5 SLAG OG HAR FÅET 5 STRAFFESLAG = 10 SLAG. • Åh nej nej nej, siger Nissen Niels. Det må du virkeligt undskylde. Undskyld, nu skal jeg nok rette fejlen. Heldigvis kan han godt huske, hvor pebernødden lå, før den blev markeret ud, så han placerer pebernødden dette sted, løfter bolden og placerer den ved pebernødden… og putter bolden i hul! KONSEKVENSEN AF AT NIELS NISSEN HAR POTTET FRA FORKERT STED ER OGSÅ, AT HAN SKAL FÆRDIGSPILLE HULLET MED DEN BOLD, DER BLEV SPILLET FRA FORKERT STED, UDEN AT RETTE FEJLEN. DA NIELS NISSEN LØFTER SIN BOLD, SOM IKKE ER GÅET I HUL, UDEN AT MARKERE BOLDENS POSITION OG UDEN AT GENPLACERE DEN FÅR HAN 2 STRAFFESLAG FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 20-1 – ANDET AFSNIT. DEC 20-7C/2. NIELS NISSEN HAR NU BRUGT 6 SLAG OG FÅET 7 STRAFFESLAG = 13 SLAG. JF. FORELIGGENDE DEC, HVOR DER ER TAGET STILLING TIL SPØRGSMÅLET OM ”ALVORLIG OVERTRÆDELSE”, HAR NISSEN NIELS IKKE OPNÅET EN BETYDELIG FORDEL VED AT PUTTE FRA DET FORKERTE STED, HVORFOR EN DISKVALIFIKATION IKKE KAN KOMME PÅ TALE. • Yes, en birdie!! Jaaaaa! Nissen Niels er rigtig glad for denne start og løber rundt og giver high-five til Rudolf og de mange nisse-tilskuere. Men hvad siger du – er du enig i, at han scorede en birdie (en 3’er) – eller hvad er hans score på hullet? NISSEN NIELS MÅ NOTERE SIG EN SCORE PÅ 13 SLAG PÅ HUL 1.
×
×
 • Create New...

Important Information

Ved at bruge forum accepterer du vores Privacy Policy og Terms of Use for brug af siden