Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/01/2020 in all areas

 1. 7 points
  Det er en meget svær tid, og vi besluttede med det samme at følge DGU's anvisning og lukke ned (eller rettere sagt, vi lukkede vinterbane og resten af anlægget). Det er jo ikke en beslutning man tager let og jeg syntes personligt det er ærgerligt at DGU klubberne ikke under ét danner fælles front og følger anvisningen, men sådan er spillereglerne jo. Først og fremmest, så taler vi om i første omgang for 13 dage - det må vi altså kunne overkomme. For vores vedkommende var sommerbanen først nu ved at være klar oven på den meget våde vinter, så det er i første omgang ikke den største katastrofe og måske ender vi med at få en endnu bedre spilleoplevelse ved at vente et par uger. Omvendt ved vi jo godt selv, hvordan man gerne vil på græs så hurtigt som muligt, så jeg forstår godt frustrationerne. I de 13 dage kan vi så håbe at vi bliver meget klogere på hvordan smittespredningen rammer Danmark, om det er lykkedes at sætte en lille prop i kurven, så vi ikke risikerer at sundhedsvæsenet bliver overløbet i en grad så sundhedspersonalet skal til at vælge hvem der skal leve og hvem der skal dø. Kan vi ikke blive enige om at dét er det vigtigste lige nu? Ser mange holdninger om at smitterisikoen umiddelbart er minimal på en golfbane, men selv ved den mindste risiko så syntes jeg virkeligt ikke vi skal putte os i en position, hvor vi kan bidrage unødigt til dannelsen af en smittekæde. Lige nu ser vi måske heller ikke så mange på banerne, men forestil jer lige hvis vi får et vejrskifte i løbet af den kommende uge og temperaturen passerer 10 grader med svag vind og høj sol ... så kommer køerne på græs! Folk sidder og venter omkring 1. tee og mellem hullerne, bænke, skraldespande, toiletfaciliteter, dørhåndtag, flagstænger, hulkopper, bolde, range-kurve, river og flagene på puttegreen .. alt bliver til potentielle smittekilder Lad os nu koncentrere os om det vigtigste
 2. 7 points
  Jeg forstår godt det er frustrerende ikke at kunne komme ud og spille i disse tider.. Jeg havde det på samme måde da jeg hørte de lukkede ned, men efter at have tænkt over det er det den eneste rigtige løsning at lukke banerne. Før lukningen var der op mod 60 biler på parkeringspladsen i min klub på en normal dag.. Selvom man sætter restriktioner op vil alle jo gå de samme huller, røre ved de samme bænke, flag, huller osv, samtidig med vi kommer til at tage en andens bold op af hullet for at hjælpe uden at tænke over det osv. Det er umuligt at undgå inddirekte kontakt når så mange mennesker går de samme steder, se selv hvor hurtigt det er gået i Italien f.eks. Jeg mener ikke der er nogen der sidder på den anden side af bordet, jeg mener vi alle er i samme båd, på samme side og vi må være solidariske for at komme dette til livs hurtigst muligt.. Også selvom det føles uretfærdigt når du ser det fra "din" stol.. Regler er ofte ikke lavet for de fornuftige, men for den ene procent der ikke tænker sig om, og derfor bliver nogle "straffet" som egentlig ikke føler de har gjort noget forkert. Uden at være ekspert på området, så virker det som om der er lidt mere på spil en et par mistet golfrunder, så vi må alle bakke op om det. Hvis ikke der er fuld stop fra dag 1, så vil der altid være nogle som dem der holdte åbent hele natten (for at komme i kontakt med flest mulige på kortest tid) for at tjene de sidste penge uden at tænke over hvad det betyder for smitten.. Fornuft kan tolkes på mange måder.
 3. 4 points
  Jeg ser medlemmer i min klub komme med dette krav om refusion. Efter min mening har disse personer ikke fattet en brik af hele idéen om og grundlaget for en forening. Hvis de vil have muligheden for refusion, så kan de finde sig en kommerciel Pay and Play bane, hvor de har rettigheder som kunde. I klubben er de MEDLEMMER af et fælleskab, ikke kunder i en forretning. Hvis de er utilfredse med bestyrelsens måde at håndtere dette på, så kan de via klubbens demokratiske processer, (læs generalforsamling og valg til bestyrelse), skifte bestyrelsen ud med bestyrelse, som vil stå for en anden linje. Mit bedste bud er dog, at disse heldigvis få personer vil få svært ved at skaffe flertal, da de fleste medlemmer i klubberne heldigvis forstår forskellen mellem af være kunde i en kommerciel virksomhed og være MEDLEM af et fælleskab.
 4. 4 points
  Det er én mands teori, og forudsætningen er at vi kan isolere de svage grupper fuldstændigt - Det kommer ikke til at virke i praksis - se vare hvor svært folk har ved at forholde sig til nogle ganske enkle regler om forsamlinger. Det ville være et ret vildt eksperiment at udføre. Jeg har en datter uden milt (stærkt nedsat immunforsvar) og en far med Kol (og en tre-dobblet bypass). Jeg synes ikke det er et eksperiment man skal indlade sig på.
 5. 3 points
  Jeg finder det en smule klamt, hvis folk vil have deres penge tilbage. Jeg støtter 100% op om DGU og deres beslutning.
 6. 3 points
  Hvorfor er det det rigtige? Nu er det ikke rettet mod dig, men DGU og klubberne, at de har taget denne helt håbløse beslutning om at lukke ned, at jeg skrev sådan, men jeg kan bare ikke se, hvad formålet er. Der er større afstand mellem rangemåtter, end anbefalet afstand. Der er større afstand under hele golfrunden og på green/teested end anbefalet. Det er anbefalet at få frisk luft. Samlingerne er færre end de 10, som er maksimalt anbefalet. Ingen rører hinandens udstyr/bolde, så der er ingen kontakt den vej. Jeg kunne fortsætte listen og kan vitterlig ikke se nogen som helst fornuft i den her lukning. For der var i forvejen lavet flere tiltag, som gjorde smitterisikoen endnu mindre end den var i forvejen.
 7. 2 points
  1) selv ikke i disse kan du være sikker på håndvask!! Til hverdag er det under 50 % af mænd som vasker hænder efter toilet besøg 2) hvis ikke vasket hænder så bliver det indre dørhåndtag rørt med potentielt snavsede hænder 3) vandhanen håndtag berører du jo før(!) du vasker hænder og du gør jo i hvert fald ikke vandhanerne rene efter at have vasket hænder... Helt enig med Nicolai. Ingen åbne toiletter!!
 8. 2 points
  Og så med den tilføjelse, at spiller man med hook må man KUN spille med en slicer. Så er man fri for hinanden op ad fairway.
 9. 2 points
  Jeg tror faktisk vi nu kommer til at se nogle golfklubber tage en selvstændig beslutning. DGU forekommer mig nu mere ude i en aktion for ikke at tabe ansigt, snarere end at tjene medlemmernes og golfsportens interesser.
 10. 2 points
  Beklager, at dette bliver lidt rodet og tager fat på mange emner på en gang - jeg har ikke haft tid til rigtig at gå ind i debatten her tidligere. Jeg håber, at det giver nogenlunde mening - ellers vil jeg gerne uddybe såfremt nogen har interesse i dette. Jeg synes generelt, at debatten har et element af overdrev, manglende forståelse for smitterisiko og ikke mindst en misforståelse af, hvad en anbefaling fra sundhedsmyndighederne er. Som uddannet bioteknolog og med 15 års erfaring fra medicinalbranchen har jeg været rystet over at håre niveauet på argumenterne. Argumenter jeg har hørt for lukning (og jeg kan sagtens have overset mere valide argumenter - i så fald må I gerne oplyse mig) er for at nedbringe smittefare, for at vise solidaritet med øvrige sportsgrene og for at vise ansvarlighed. Efter min bedste overbevisning er de bedste til at vurdere ansvarlighedsniveau de danske sundhedsmyndigheder. De anbefaler ikke lukning af golf (se f.eks. dette link: https://sway.office.com/6eVAcxigiGNV5pri?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR0l90j2Hve6pRkQlE8LsWludTfLDeiDxUw79wI-N2ObQXFWSoBveZkzHyM) Tværtimod er der evidens for, at isolation og manglende motion medfører depression og forskellige grader af angst. (Som et ph.d-studie fra SARS-epidemien viser). Derudover er der en række følgevirkninger af manglende motion ikke mindst for den ældre del af befolkningen, og der er uden tvivl en forhøjet dødelighed, såfremt disse ikke finder anden form for motion. Pastorius har ret i, at Sundhedsmyndighedernes anbefaling er et minimumskrav (at forstå som: Det er det mindste vi skal leve op til), men det betyder ikke, at man bør gøre mere. I alle andre sammenhænge følges sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring sygdomme og smitte, uden at der er argumenter om, at vi skal gøre mere fra politikeres og meningsdanneres side. Det står uden tvivl klart, at man som person i risikogruppen ikke bør samles med flere end de allernærmeste - det være sig på golfbanen eller udenfor denne. Det vil være en for stor risiko i forhold til konsekvensen. Af den grund holder jeg selv mig så isoleret som mulig. Mht. solidaritet med andre sportsgrene: Alle sammenlignelige sportsgrene (som motionscykling eller motionsløb) bliver ikke anbefalet af deres forbund at gøre mere end sundhedsmyndighederne anbefaler. Der er intet problem i at løbe en tur eller cykle, så længe man ikke gør det i grupper, der er større end anbefalingerne. Jeg har endog set argumenter for, at man burde lukke golfbox ned, så man ikke kan booke tider på de åbne golfbaner. Noget så totalitært har jeg ikke set argumenteret for udover i udlændingedebatten tidligere. At man overhovedet kan finde på at tænke, at en paraplyorganisation skulle kunne kræve at et privat firma skulle nægtes at sælge ydelser til selvstændige virksomheder og foreninger er langt ude. Fra den anden side hører man argumenter om, at man skal have refusion af kontingent. Udover at det er mod al forenings-ret og udover at det er manglende forståelse af almindelige retsprincipper, så synes jeg helt personligt, at det er småligt at tænke sådan. Vi snakker p.t. lukning i to uger - langt mindre end lukning grundet vejrlig etc. Slap nu af, og tag det som en mand (m/k eller et tredje køn). Det er i høj grad blevet en "dem og os"-diskussion, der kører mere på følelser og symboler end på reelle fakta. Der er p.t. ingen anbefaling udover DGU om at lukke golfbanerne - og der er ingen spillere, der bliver tvunget ud at spille. Langt hen ad vejen har DGU skidt i egen rede ved at bringe problematikken til medierne - uanset om man skulle lukke golfbanerne eller ej burde man have holdt diskussionen internt. Min klub holder lukket - og det har jeg det fint med. Men at man fra DGU "moralsk" tvinger selvstændige foreninger og forretninger til at lukke ned UDEN myndighedernes anbefaling i ryggen er problematisk, At man som overordnet organsation udstiller 15 % af sine medlemmer i pressen er problematisk for det kommende samarbejde og for golfsportens ry. Det er langt værre for vores rygte end en stille konstatering og pressemeddelelse om: "Alle vores klubber overholder sundhedsmyndighedernes krav, og 85 % går endda endnu længere.". Det er SÅ nemt at kommunikere dette som en succeshistorie - nu ligner det en katastrofe. Min endelig konklusion: Bestyrelsen i DGU udviser alt andet end professionalisme og den ro, som man må forvente af en overordnet interesseorgansation. De er gået i panik og kommunikerer elendigt. Golfspillere på den ene eller den anden side har mere travlt med at pege fingre end at forsøge at forstå hinandens argumenter. Hvis man fraskriver sig muligheden for at lytte, burde man også fraskrive sig retten til at tale. Håber at I alle har det godt derude. Hvad viser det billede Pastorius, udover at bilerne holder tæt? Det ligner Henne golfklub - hvis det er tilfældet, så ved jeg, at klubhuset er lukket, og at der er håndsprit etc. til rådighed. Man slår ud i grupper af max. 4. Drivingrange er i princippet lukket, idet der ikke sælges poletter til boldmaskinerne. Jeg har meget svært ved at se problemet i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefaling.
 11. 2 points
  ...og det er lige nøjagtig pointen. Jeg kan godt forstå at DGU og de fleste klubber ikke vil lægge navn til det der, og det er dem, der ødelægger det for alle dem, som godt kunne finde ud af det.
 12. 2 points
  Det var sådan set ikke humoristisk ment, men en understregning af at Lucas Bjerregaards holdning ikke vægter tungere end DGUs eller andre almindelige menneskers holdning. I denne her situation kan vi ikke gøre andet end at lytte til myndighederne og følge deres råd med tillid til, at de har styr på situationen og indfører de rigtige retningslinjer. Så længe de ikke siger, at udendørs sport og andre aktiviteter skal indstilles, så synes jeg ikke det er egoistisk at ville gå en tur ved søerne eller spille en runde golf - så længe det foregår indenfor deres gældende retningslinjer. Det er trods alt dem, der har den faglige ekspertise til at vurdere de konkrete risici og afgøre hvad der er farligt og ikke farligt; så dem synes jeg man skal lytte til. Hvis det tidspunkt kommer, hvor det bliver besluttet, at der skal være totalt udgangsforbud, eller yderligere indskærpelser af den frie bevægelighed, så er der ikke nogen, der kommer til at høre mig brokke mig - ligesom jeg heller ikke har beklaget mig over at grænserne blev lukket, at min kones arbejdsplads de facto blev lukket eller de andre tiltag, der er blevet indført. Så jeg vil i hvert fald selv mene, at jeg har forstået alvoren i situationen. Jeg har sådan fået svar på mit oprindelige spørgsmål og resten af diskussionen tror jeg ikke vi bliver enige om. Det går vel forhåbentlig snart over, så verden stille og roligt kan vende tilbage til normale tilstande.
 13. 2 points
  som situationen er nu hvor vi INTET overblik har over smittespredningen, hvorfor er det så du tror situationen vil udvikle sig anderledes herhjemme. Myndighederne gør lige nu hvad de kan for at stoppe smittespredningen uden at sætte samfundet HELT i stå, men vi kan sagtens stå med totalt udgangsforbud og nedlukning af alle ikke-kritiske virksomheder, hvis ikke kurven bliver knækket Jeg håber det ikke - men i mellemtiden er det max egoistisk at VILLE ude at spille golf, ligesom jeg syntes det er helt åndsvagt at folk flokkes omkring søerne i Kbh, eller at de unge fortsat samles for at hygge, om de så er over eller under 10 personer samlet. Det er også super bekymrende at svenskerne tilsyneladende er så lade til at se alvoren, ligesom briterne også var lang tid om at vågne op og nu oplever en meget stor stigning i corona relaterede dødsfald. Helt galt går det når USA med deres mere begrænsede sundhedsvæsen rigtig bliver ramt og i de afrikanske lande kan vi lige så godt afskrive de svage og syge i samfundet, hvis det får fat dernede
 14. 2 points
 15. 2 points
  De rammer kan man som klub bare ikke håndhæve, slet ikke hvis det bliver godt vejr og mere pres på banerne vil vise sig. Fredensborgs - var det vist - erfaring med at forsøge at holde banen åben under restriktioner, viste sig også ikke at kunne lade sig gøre og de har nu også lukket banen. Jeg er enig med @Pastorius ... det er skidt at mindretrallet af klubberne går ud og agerer mod DGU's anbefaling i en periode hvor vi ikke ved hvor vi står ifht smittespredningen. Jeg syntes det er egoistisk ikke at kunne respektere beslutninger om at 12 dages lukning i første omgang er en fornuftig handling og om det er symbolsk eller ej, så er det altså også et røv-ringe signal at sende til resten af samfundet som er tilskyndet til social distancering. Nu er vi lovet en revurderet holdning fra DGU om 4 dage og i mellemtiden har myndighederne givet udtryk for at man begynder at kunne prognosticere på smittespredningen Folk der argumenterer med det bare er motion og frisk luft som de nu ikke får, ryster jeg kun på hovedet af, den motion og luft kan man få med en tur i skoven også. Folk der sammenligner med en tur i netto og siger at risikoen er meget større, ryster jeg endnu mere på hovedet af. Golf er IKKE en nødvendighed.
 16. 2 points
  Det er jo ikke anderledes end at nogle klubber åbner banen tidligere end andre når vinteren er forbi - eller at nogle baner faktisk har åbent året rundt. Hvis man skulle til at regne på forholdsmæssigt kontingen afhængig af åbningsdage.....
 17. 2 points
  Har tjekket udenlandske klubber, og der findes fornuftige løsninger f.eks. - Klubhuset er lukket af - Booking og bekræftelse af tid kun online / app - 10 minutter mellem hver tid - Ventelinjer ved 1. tee - Ingen river, opfordring til ikke at røre flagstangen - Hold mindst 2 meters afstand - Ingen forsamlinger Det bør kunne fungere
 18. 2 points
  Jeg har også været der hvor jeg syntes lukning er tåbeligt: Men det korte og det lange er, at vi også må bakke op om de drastiske beslutninger der bliver taget i disse tider - uanset hvorvidt vi synes de er fornuftige eller ej. Der er jo også en signal værdi i, at vi også bakker op om det, og er i samme båd som alle andre sportsudøvere. Jeg sidder pt og kigger ud på et fantastisk vejr, men uanset hvor meget jeg gerne ville på banen, så accepterer jeg, at jeg ikke må. Men overvejer at gå en lang tur, og tager måske en wedge og en håndfuld bolde med - måske der er et øde sted jeg kan chippe lidt
 19. 2 points
 20. 2 points
  Det er komplekst. Jeg er gået fra 'selvfølgelig, vi lukker...' til ' det MÅ kunne lade sig gøre'... til 'nej...' På den ene side bør det kunne lade sig gøre at kunne spille en runde golf uden at smitte hinanden - uden problemer. Stopper en golfspiller der er på vej ud i dag mens vi er ved at lukke banen, han er så tilfældigvis læge og arbejder med smittede patienter - og han synes det er overdrevet at lukke banen. På den anden side hører jeg i går om 6 mennesker der står tæt og giver krammere på 1. tee, og folk der samles på terassen i solen (selvom der ingen møbler er sat frem og caféen er lukket). Og så er der forsigtighedsprincippet. Og alle andre klubber lukker, og det vil være lidt usolidarisk at fylde banen op med greenfeespillere i mellemtiden (som så helt sikkert vil opholde sig for tæt). Så vi er også lukket, og vurderer efter næste uge om der kan laves lempelser på forsvarlig vis. Til gengæld er vi så på arbejde og kan sætte banen op så den står skarpt fra dag 1 efter krisen.
 21. 2 points
  Hvor er du fra i landet ? kunne jo være man kendte nogen som havde en ide om hvad de lavede så der kunne komme hjælp den vej i gennem
 22. 2 points
 23. 2 points
  Det er ikke desværre. De er gode at spille om øl med
 24. 2 points
  @Bojoerge hold da op det ser slemt ud dette er 9. green for en uges tid siden, så det ligner vi kommer godt igang når først vi åbner
 25. 2 points
  Sorø har åbnet sommergreens i dag, dog er 3 huller (4,5 og 6) lukkede pga vand. Der skal tee's op på fairway. Trolleys er tilladt. Greenfee 200,- (der ikke kan kombineres med andre tilbud). Jeg har ikke været derude, men jeg vil tro at den åbne del af banen har taget fint imod vandet. Der er normalt kun problemer på de tre lukkede huller.
 26. 2 points
  Dagens 18 huller på intermediate banen i CGC. Huller fra 112 m til 260 m. 9 huller par 29: 60 slag +2 = 39 points. Desværre uden markør... fed oplevelse i den kolde morgenvind 👍
 27. 1 point
  Det kommer du nok i modvind med nogle steder. Jeg tror at mange (de fleste?) golfklubber har deres driftsomkostninger dækket ind via kontingent. Om det er 75% eller 85% ved jeg ikke. Resten kommer via greenfee og sponsorer. Og selvom der er et dyk i greenfee, og et muligt dyk i sponsorer klarer disse klubber det nok. Men der er klubber (kommercielle om du vil) som har væsentlig større vægt på greenfee. De tænker nok anderledes. Og så er der altid en eller anden domino effekt i disse kriser. Bare for at nævne den oplagte: resteautøren... sikkert i langt de fleste tilfælde en forpagter aftale... hvis han lukker->mindre attraktiv golfklub-> medlemmer skifter -> færre medlemmer -> færre penge -> færre ressourcer -> mindre attraktiv bane -> fortsæt selv.... Jeg håber ikke vi kommer så vidt! Men jeg er 100% enig med dig i at vi bør følge råd fra myndigheder og DGU. Det er ikke nu vi skal lege eksperter på virologi osv. bare fordi vi gerne vil spille golf.
 28. 1 point
  Jo, ham, der vasker hænder kan blive smittet! Fx. ham, som ikke vasker hænder, efterlader virus på dørhåndtaget. Det dørhåndtag, som ham der kommer lige bagefter, rør ved - EFTER at have vasket hænder!! Så er virus overført! Så fjolsets opførsel risikerer at smitte ham, der gør alting rigtigt! Jeres (og alle andres) risikovurdering skal laves efter idioternes opførsel, fordi idioternes opførsel har indflydelse på alle andres sikkerhed. Alt andet er totalt uforsvarligt!
 29. 1 point
  Det er overdrevet efter min mening. Vand og sæbe og så er det ligegyldigt hvad du har rørt ved. og læs lige tippet med håndspritten igen, så er man 100% sikker. Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt ikke at lukke klubhuset ned, for at sætte ovenstående i persketiv..
 30. 1 point
  Vi arbejder lige nu på et sæt regler, her er en kladde til inspiration Følgende regler gælder på klubbens område: - Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. afstand skal overholdes - Faciliteterne er kun åbne for medlemmer - Maks. 2 spillere i samme bold - Maks 2 personer på hhv. putting- og indspilsgreen. - Maks 10 personer på driving range - Når der åbnes op for golfbiler: kun 1 person pr. bil. Vigtige informationer - Undgå at røre flagstængerne – der er placeret fyld i hullerne for at hjælpe med dette. - River er fjernet – genplacer bolden i bunker - Omklædningsrum og café er lukket. - Toiletterne er åbne, og rengøres oftere. - Boldautomaten og kurve desinficeres hver morgen. - Vis hensyn til personalet, og hold afstand. - Frivillige bedes kun udføre arbejde i klubben efter nærmere aftale.
 31. 1 point
  Det er vigtigt at notere at det ikke kun er forbud mod åben bane som er en mulighed med denne lov, det er også mulighed for ved loven at pålægge restriktioner - dvs feks max 2-bolde, lukkede faciliteter osv. Det var ikke en mulighed før så der KAN komme noget godt ud af lovgivningen
 32. 1 point
  Jeg tænker det stadig er Grimbergen, men jeg tror nu egentlig at en alm fadøl passer bedre til den burger jeg osse skal ha'
 33. 1 point
  Denne video er også informativ. Se fx. 7 min inde i videoen omkring Philidelphia/St Louis
 34. 1 point
  Jeg har købt net og måtte på networldsports.co.uk Jeg er i gang med 3 vintersæson og der er indtil videre kun et enkelt "hul", i nettet. Selve setuppet består af to stykker net, som hænger løst i kroge fra loftet (se billede).
 35. 1 point
  Nej, det gør det ikke. Der vil altid være folk der ikke er i stand til at følge selv den mindste regel.
 36. 1 point
  Det er overhovedet ikke anderledes - andet end på alvorsgraden. Corona er da i den grad også ydre omstændigheder ligesom frostvejr, vand på banen eller, hvis værre, orkan eller jordskælv. I alle disse situationer tager klubben en beslutning om man finder det forsvarligt at spille. Hvis det er vand på banen er konsekvenserne ikke livstruende, men det kan de være ved en orkan eller ved smittespredning. Så bestyrelsen ser naturligvis på de mulige konsekvenser af den udefrakommende påvirkning, foretager en risikovurdering og afgør om man spiller ude fra den vurdering. I den risikovurdering indgår naturligvis ikke bare den konkrete risiko ved selve påvirkningen, men også risikoen for andre konsekvenser. En af de andre konsekvenser, som DGU har taget med i betragtning er risikoen for, at golfsporten kommer til at fremstå som uansvarlig midt en en af de potentielt største kriser i Danmark siden 2. verdenskrig. Se fx Flemming Astrups indlæg Facebook Det har derfor også spillet ind at golfsporten ikke ønsker at fremstå som værende uansvarlige i denne krise. I forvejen er golfsporten blandt ikke golfspillere jo regnet for at være en rigsmandssport med al den negativitet, som dette indebærer (vi ved godt, at dette ikke er tilfældet bortset fra en enkelt klub eller to i det nordsjællandske). Når denne krise er ovre er det langt bedre for golfsporten at kunne sige "vi tog det så alvorligt at vi gik lidt for langt", and at skulle sige "vi må indrømme at vi ikke tog det alvorligt nok". Dette står på side 1 i enhver bog om krisekommunikation..... Derfor er "better safe than sorry" tilgangen særdeles fornuftig! Med den bemærkning må jeg konstatere, at du ikke har fattet en brik af alvoren i denne situation! Den er muligvis humoristisk ment, men folk dør som fluer i Sydeuropa. Der er ikke plads på kirkegårdene, militærlastvogne kører kister med døde ud af Bergamo, og i Spanien er situationen ved at komme endnu mere ud af kontrol end Norditalien. Din bemærkning er dybt usmagelig!
 37. 1 point
  Hvorfor er det vi skal vente på myndighederne her? Vi dyrker en sport hvor en ret stor del af medlemmerne er i risikogruppen. DGU har på sportens vegne taget stilling med en anbefaling, som nu er det middel de har. JEg kan faktisk ikke forstå at vreden rettes mod de klubber som følger anbefalingen.
 38. 1 point
  Du har muligvis ret, og selv mange af os, der IKKE render ud og forlanger vores kontingent tilbage og sponsorer der lægger fundamentet for klubberne kan risikere at blive ramt af følgevirkningerne af det her. Sker det, vil der være mange udmeldelser og manglende sponsorindtægter fremover. Det vil så igen koste livet for flere golfklubber end dem der allerede er presset nu. Selv hvis det går godt, pausen bliver kortvarig og økonomien kommer sig hurtigt igen efter krisen, vil der have været manglende indtæger i perioden, som nok aldrig kommer igen. Til gengæld vil langt de fleste klubber ikke have haft væsentligt færre udgifter. Banerne skal stadig passes, og løn skal stadig betales (med lidt kompensation). Der er jo INGEN af de her klubber der lukker banen for at malke deres medlemmer. De tjener ikke noget som helst på det, og gør det fordi de mener det er nødvendigt - og det er jeg enig med dem i.
 39. 1 point
  Der er skrevet mange gode forholdsregler man kan tage, men indtil vi har et overblik over smittespredningen syntes jeg personligt det giver bedst mening overfor spillere og overfor samfundet i øvrigt, at aktiviteten indstilles. Som skrevet ovenfor; hvis vi oplever et pludseligt vejrskifte, så bliver der trængsel på banen og uanset gode forholdsregler, så er der pludseligt rigtigt mange mennesker og smittekilder tilstede. Syntes da det er spændende hvordan de stadigt åbne baner i en sådan situation vil håndtere et pludseligt stort ryk-ind og hvordan de vil håndtere forsamlingsforbuddet. Jeg vælger at tage ja-hatten på! De restriktioner der er indført i Danmark vil medføre en opbremsning af smittespredningen og frygten for at vi bliver overbelastet på hospitalerne forbliver en frygt og ikke en realitet. Vi er gået ind i uge 2 hvor langt størstedelen forhåbentlig har holdt en social distance og sygdommen skal lige udvikle sig hos den horde af folk, der farede ud i butikkerne forrige onsdag/torsdag og stod skulder ved skulder i timevis ... de kommende 1-2 uger bliver vi MEGET klogere
 40. 1 point
  Man kan faktisk få meget ud af at træne almindelige jernslag i sand. Hvis du ikke træffer "først bold - så sand", så er der kontant afregning ved kasse 1! For folk der er tilbøjelige til at ramme jorden for tidligt er det faktisk rigtig god træning. Omend kan være meget nedslående, fordi man ikke har noget der bare ligner 100% succesrate!
 41. 1 point
  Nok en update, denne gang muligvis den vigtigste jeg har lavet om tema FLEX og CPM måling, så jeg ved den burde været skrevet på Dansk, men eftersom aktiviteten her på VMG er meget lav mod hvad det en gang var på udstyrs-siden, og kun et fåtal har dybdeinteresse for tema, må i nøjes med link til GolfWRX der originalen ligger. Det er et MEGET omfattende tema, og jeg har efter evne prøvet å dække det så godt som mulig, og ikke mindst, rydde op i det kaos som råder der ude, specielt dette med brug af flex charts som "ikke passer" med de skaft vi har for hånden. Tråden burde været lavet for mange år siden da dette tema virkelig er et orme-bol, og det er det jeg her prøver å rydde op i, selv om jeg ved der forsat vil være "vilde tilstande", for hvad er nå egentlig "S Flex" ? eller hvorfor er mine "S flex" køller kun "R flex" på kortet? Det vil du finde svar på her, og betydelig mere. De som absolut bør læse tråden og kopiere materialet er @Rosenberg ,@osholm,og @Honum samt alle andre som ejer en CPM måler. De som var til undervisning hos mig fik indsyn i alt det her, men ikke med alle de charts og dybdeforklaringer som nå er i text form. Materialet i tråden vil være del av en senere samling, og det er deraf lagt ned et betydelig stykke arbejde for at dette skal være sikret som reference for fremtiden. Tråden dækker både flex ratings og temaet skaft vægt, som begge er et kaos af de helt store, men tråden bistår med det som skal til for å navigere rigtig i begge dele. https://forums.golfwrx.com/discussion/1816864/cpm-and-flex-matching-what-chart-to-use-fcm-what-is-flex-slope Som altid er spørgsmål velkommen, OGSÅ fra de som ikke har CPM målere eller driver med dette i det daglige.
 42. 1 point
  Giver god mening. Jeg havde “regnet” med det var disse huller 😃😇
 43. 1 point
  Der er ikke ændret i reglerne endnu. Overgangsordningen med uændrede regler varer til udgangen af 2020. Og dette kan også ændres afhængig af hvordan forhandlingerne om de mere præcise udtrædelsesordninger kommer til at gå....
 44. 1 point
  Når selv en spiller på mit niveau har ramt bagerst og spundet af en green, efter at have tænkt den tanke, så lærer man lektien.
 45. 1 point
  Kan jeg da næsten kun give dig ret i Du har lov til at ha 14 jern i baggen - Udnyt det... Gå en tur på range (når det bliver lidt varmere og boldene begynder at flyve normalt) og kortlæg så hvor langt du flyver hvert enkelt jern i din bag.. Ideelt set er gap omkring 10 meter mellem hvert jern, eventuelt lidt højere i de helt lange... Når du har styr på baggen kan du meget lettere se hvad der mangler og hvor - God fornøjelse, det er timer givet godt ud Og for at svare på dit spørgsmål.... Det vil _ALDRIG_ være en hård 56gr Jeg vil til hver en tid foreslå dig at dække ind fra bunden og op - Et eventuelt hul i arsenalet må så bare være mellem driver/3wood og ned, og resultere i et nødvendigt transportslag hist og her... Dine wedges er mest af alt feel og fornemmelse.. om de hedder det ene eller det andet handler mest om hvad du kan li (personlig holdning naturligvis:) Mine egne hedder eksempelvis 50, 56, 60 og jeg slår stort set kun 60gr fra bunkers.. Derimod kan jeg finde på alt med de 2 andre alt efter lie osv.. Ved ikke om det hjælper lidt eller blot forvirrer mere
 46. 1 point
  Jeg er desværre lidt af en nomade, når det kommer til klubskifte (5 klubber, dog er 2 af dem dobbelt baner på under 3 år) og alle 5 baner spiller forskelligt mht længder, så det er i begge ender jeg har lavet om. I Birkemose var 2 wedges nok, men havde så også 2 hybrider, disse 2 er væk nu og 1 ekstra wedge er kommet til og en 3wood. Så for mit vedkommende, så handler det mest om, hvilke baner jeg spiller mest og dermed også mit valg. Jeg har desværre ikke et ekstra lager at tage af, men Ny driver er købt til sæsonen, så skal jeg have fat på en hybrid. Dog overvejer jeg et nyt setup på wedges, så det kommer til at hedde 50-54-58, istedet for 52-56-60.
 47. 1 point
  Det er ikke et spørgsmål om at blive fuld eller ej. Det er princip. Man spilder ikke øl! Det er sådan en uskik der florerer på fodboldstadions og vi skal ikke have nogen som helst vaner fra den kant indført i golfsporten!
 48. 1 point
 49. 1 point
  Der er vores alligevel en slat længere og der er endda et par5 hul på, men heller ikke den er åben, da også den er dækket af vand 😕 Jeg får end ikke trænet på range, da jeg ikke gider betale for rangebolde, som går 2-3 jern kort pga vejret og føles som sten at slå til. Så det skal nok blive sjovt at komme på græs igen - Målet må være at undgå 3cifret score
 50. 1 point
  Nej. Det er vores faste 9 hullers intermediate bane. 2 par 4 på kun 220 og 260m. 18 hullers også lukket hos os. Resten par 3 fra 112m til ca 140m. Højdepunktet var et 5 jern fra 135m i piv modvind til 1 m og holet putt 😎
This leaderboard is set to Copenhagen/GMT+02:00
×
×
 • Create New...

Important Information

Ved at bruge forum accepterer du vores Privacy Policy og Terms of Use for brug af siden