Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/12/2019 in all areas

  1. 1 point
    Jeg tror ikke finanskrise har været det store problem - det var midlertidigt og fik klubberne til at stramme noget op rundt omkring. Den største trussel mod golf er at efterlønsordningen blev forringet. Det er nok ikke helt slået igennem endnu, men der er ikke så mange der starter når de er omkring 70, som der var, dengang mange hold op med at arbejde da de var omkring 50.
  2. 1 point
    Jeg er ikke enig i, at folk synes at golf er for dyrt. Vi kan i hvert fald konstatere, at Danmark har knap 150.000 golfspillere. Men det er klart, at golf er også tidskrævende. Faktisk synes jeg, at det er trættende at læse om, at golf skal være hurtigere, og også gerne 9 huller. Man forsøger at ændre spillet således, at man kan tiltrække flere medlemmer. Det tvivler jeg faktisk på er en god løsning. Iøvrigt følger du ikke meget med hvis, at du ingenting har hørt om afgang. Generelt har der været en mindre netto tilbagegang på landsplan de seneste 3 år. Og selvom vi har et relativt stabilt antal golfspillere så går udviklingen imod, at vi får flere flexmedlemmer, og færre fuldtidsmedlemmer. Nok et udtryk for, at mange synes et fuldtidskontingent er for dyrt i forhold til hvor meget de spiller. Der er nok ingen tvivl om, at et fuldtidskontingent er for dyrt hvis man kun benytter sig af, at spille 4-5 runder om året. Og det er her at skoen trykker. Golf er for mennesker som har meget fritid, og som prioriterer en del tid på golfbanen. Derfor har vi i golfdanmark enormt mange pensionister, og få unge mennesker, og også få mennesker i "etableringsfasen". Der er så enormt mange tilbud i andre sportsgrene, træningscentre osv som golfklubberne konkurrerer mod, og her er tiden en væsentlig faktor. Jeg tror ikke på, at golfdanmark kan få væsentlig flere medlemmer. Uanset prisen. Og kan prisen blive billigere? Ja vi er 187 golfklubber i DGU regi, og det er altså i underkanten i forhold til antal golfspillere. Det er dyrt at drive en golfklub, og generelt er banestanden i DK lav, og det skyldes de manglende indtægter. Jeg ser ikke de helt store driftbesparelser, og derfor er det for mig uundgåeligt, at flere klubber vil dreje nøglen på et tidspunkt.
This leaderboard is set to Copenhagen/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

Ved at bruge forum accepterer du vores Privacy Policy og Terms of Use for brug af siden