Welcome to Vild med Golf

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.Forums

 1. Klubhuset

  1. Generel debat

   Alle emner der omhandler golf, og ikke passer i de øvrige kategorier

   43,645
   posts
  2. Golf reglerne

   Her debatteres alt omkring golfreglerne

   2,088
   posts
  3. Danske Golfklubber

   Her kan diskutere de danske golfklubber og -baner

   592
   posts
  4. VildmedGolf SHOP

   Her kan du spørge ind til varer fra shoppen. Det vi ikke har, skaffer vi - og husk, vi har fri fragt!

   17
   posts
 2. Proshoppen

  1. Golfudstyr debat

   F.eks. nyheder, valg af udstyr, fitting m.v.

   23,641
   posts
  2. Classifieds

   For buying and selling of golf equipment

   339
   posts
  3. Hvad har du i baggen?

   Vis indholdet af din golfbag, udstyr m.m.

   1,541
   posts
  4. Dit golfsving

   Har kan du uploade video af dit golfsving og få gode råd fra andre

   2,100
   posts
 3. Terrassen

  1. Velkommen til...

   Her kan du lægge en hilsen når du har registreret dig som bruger

   1,113
   posts
  2. Spillepartner søges

   Mangler du én at gå en runde med er det her du kan søge

   3,814
   posts
  3. Off-topic

   Her er plads til alt der ikke omhandler golf - ordet er frit.

   6,481
   posts